Nyhedsbrev 69 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

5. januar 2017

     

Lad MRSA blive i stalden

Statens Serum Institut (SSI) har i samarbejde med bl.a. GLS-A, 3F og NNF udarbejdet materiale til en informationskampagne om arbejdshygiejne i forbindelse med MRSA i svinebesætninger.

Formålet med informationskampagnen er - via oplysning af de relevante persongrupper - at søge at hindre spredning af husdyr-MRSA. Det sker ved oplysning om betydningen af håndvask, brug af håndsprit samt bad som hygiejniske foranstaltninger. 

I henhold til Arbejdstilsynets regler (arbejdsmiljølovgivningen) er det et krav, at de ansatte skal tage bad og skifte tøj for at fjerne smittefarligt støv, inden de går hjem, hvis der under arbejdet er risiko for at blive forurenet med materialer, der kan være smittefarlige. Vask og bad vil være aktuelt for de ansatte, der arbejder med bl.a. svin, hvor der er risiko for, at dyrene er bærere af husdyr-MRSA.

Download planche om håndhygiejne ift. husdyr-MRSA
Download planche om at gå i bad ift. husdyr-MRSA
Download folder om arbejdshygiejne ift. husdyr-MRSA

Se film “Leave livestock-MRSA in the barn"-video på engelsk.

Læs mere om husdyr-MRSA (svine-MRSA) på Statens Serums Instituts hjemmeside.