Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

31. oktober 2019

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Her går grænsen

For at forhindre seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen, er det vigtigt, at I får drøftet, hvor grænserne går netop hos jer. Arbejdstilsynets dialogkort gør det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane.

Læs mere

Børn og unges arbejde i jordbruget - ny udgave

Børn og unge under 18 år der arbejder for en arbejdsgiver, er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre - men derudover findes der en række særlige regler.

Læs mere

Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledningen har fået nyt layout og er opdateret i forhold til nye regler om faremærkninger og håndtering af bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Snubleulykker

Vi snubler falder og glider og kommer ofte slemt til skade. Hver 6. af denne type ulykker, giver mere end 3 ugers fravær. Selv om det kan være svært helt at undgå, så er der alligevel mange ting, der kan gøre risikoen mindre.

Læs mere

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.