Nyhedsbrev 77 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

4. oktober 2017

Undersøgelse af 25 trafikulykker med traktorkørsel

Havarikommissionens for Vejtrafikulykker, har offentliggjort en undersøgelse, hvor man har undersøg 25 trafikulykker hvori traktorkørsel er involveret. Undersøgelsen viser, at traktorulykker ofte sker fordi det er svært for bilisterne, at aflæse traktorers hastighed, bredde og om de har til hensigt at svinge til venstre. Dette kan skyldes dårlig afmærkning og manglende eller for sen tegngivning.

Traktorulykker udgør knap 2 % af alle personskadeulykker i trafikken, men andelen af dræbte er næsten dobbelt så stor i forhold til andelen af dræbte i andre personskadeulykker.

Se Havarikommissionens undersøgelse og deres anbefalinger samt to små film om hhv. ”Hold øje med trekanten” og ”Blink i god tid”.

Se også BAR Jord til Bords udgivelser om sikker kørsel.

Fælles forebyggelse af smerter i muskler og led

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og en række andre organisationer på arbejdsmarkedet udarbejdet et fælles budskab om forebyggelse af smerter i muskler og led.

Sammen med budskabet følger fire faktaark med gode råd til medarbejdere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, om hvordan de kan takle smerter i muskler og led.

Se de 4 faktaark: Til AMR, TR og Andre Nøglepersoner     Til Medarbejderen     Når Det Gør Ondt i Kroppen     Til Lederen

Se BAU Jord til Bords hjemmeside om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær på det grønne område www.paspåkroppen.dk

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) for Transport, Service-Turisme og Jord til Bord.

BAU Jord til Bord er organiseret med 3 underudvalg
•  Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU) • Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)
•  Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg (SAU). Læs mere på www.baujordtilbord.dk