Nyhedsbrev 79 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

3. januar 2018

Nye regler om førercertifikater

De nye regler om førercertifikater til kraner, gaffeltruck og teleskoplæssere, trådte i kraft den 1. januar 2018. Arbejdstilsynet har i den anledning udgivet fire nye vejledninger om, hvornår man må føre gaffelstabler, gaffeltruck, teleskoplæsser og kran.
 

Gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne bevares begge uændret. Men vær opmærksom på, at gaffeltruckcertifikater, der er udstedt efter den 1. januar 2018, ikke længere give ret til at føre teleskoplæssere.
 

Fremover vil der kun være én uddannelse til teleskoplæssere og denne svarer til den nuværende teleskoplæsser A-uddannelse. De der i dag har et teleskoplæsser A-certifikat, som giver ret til at løfte personer, skal ikke have den nye teleskoplæsseruddannelse.
 

Læs mere om de nye regler på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Erhvervsmæssig træklatring

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet en ny branchevejledning som omhandler det at arbejde fra reb i højden i forbindelse med træfældning og pleje af træer.
 

I vejledningen er der fokus bl.a. på, at der skal foregå en risikovurdering inden arbejdet påbegyndes, hvilket betyder, at risici skal identificeres, er træet stabilt, hvilket udstyr skal bruges etc.
 

I vejledningen gennemgås klatring generelt, beskæringsklatring som oftest foregår via stige eller reb og fældningsklatring.
 

I vejledningen illustreres og gennemgås belastninger i nedfiringssystemet, eksempler på let nedfiring og tung nedfiring. Hertil findes forskellige tabeller som kan benyttes ved udregning af belastning.
 

Se vejledningen ”Erhvervsmæssig Træklatring” her.

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) for transport, service-turisme og jord til bord.

BAU Jord til Bord er organiseret med 3 underudvalg
• Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)  • Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)
•  Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg (SAU). Læs mere på www.baujordtilbord.dk