Nyhedsbrev 8 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

06. 01 2011

     
     

Arbejdsmiljøuddannelsen 2011

Der er stadigvæk ledige pladser på kurset inden for jordbruget i januar/februar 2011 på Dalum Landbrugsskole. Fra 1. oktober 2010 er det blevet obligatorisk for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter at deltage i et 3 dages arbejdsmiljøkursus.

 

BAR Jord til Bords arbejdsmiljøuddannelse er det eneste kursustilbud på markedet, hvor man kan være sikker på, at man deltager på hold, hvor de øvrige kursister også kommer fra det grønne område (landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri)

 

Det betyder, at emner, der diskuteres på kurserne, vil være meget relevante for alle deltagere.

 

Læs mere under arbejdsmiljøuddannelserne.

   
     

Arbejdsmiljøledelse i landbruget - helt enkelt

 

Systematik er et must. For at opnå et arbejdsmiljø, der glæder både bundlinjen og medarbejderne, kræves først og fremmest systematik. Bedriftens sikkerhed og arbejdsmiljø skal sættes i system, så alle er klar over, hvad de skal gøre, og hvordan de kan bidrage.

Til det formål har Videncenter for Landbrug og Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord udviklet en håndbog ”Arbejdsmiljøledelse i landbruget – helt enkelt”.

Håndbogen er skræddersyet til din bedrift – læs mere her og se folder om projektet.

   
     
     

Oversigt over BAR Jord til Bords udgivelser 2010

 

Ulykker i landbruget i 2010

Tunge løft i jordbruget

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier (revideret)

Anlægsgartnere - bliv i faget!

 

www.barjordtilbord.dk kan du finde alle vores vejledninger og udgivelser under Jordbruget.

   
     

 

Husk at evaluere vores materialer!

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Link: www.svarjordtilbord.dk