Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

20. december 2019

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

God Jul og Godt Nytår og pas godt på dig selv og hinanden!

Tjek kemirummet

Tjek kemirummet for sprøjtemidler der ikke længere må bruges

Det kan blive dyrt, hvis der findes ikke-godkendt kemi på din virksomhed. Gør det derfor til en fast rutine at tjekke kemirummet to gange årligt og brug Miljøstyrelsens hjemmeside når du skal have et overblik over nye regler på området.

Pesticidholdigt spildevand og affald

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen om pesticidholdigt spildevand og pesticidholdigt affald

Vejledning fra Miljøstyrelsen omhandler regler for pesticidholdigt spildevand og pesticidholdigt affald fra væksthusgartnerier og beskriver mulige metoder til at rense pesticidholdigt gartnerispildevand omkostningseffektivt og miljømæssigt forsvarligt. Se vejledningen her.

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.