Nyhedsbrev 9 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

13. 04. 2011

     
     

Højtryksrensning i landbruget – sådan undgår du skader!

Manuel højtryksrensning er en krævende arbejdsopgave. Arbejdsstillingerne er belastende, man påvirkes af kulde, øjne og luftveje udsættes for småpartikler (aerosoler), der hvirvles op, og hørelsen er i farezonen på grund af et højt støjniveau.
 

BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning om højtryksrensning i landbruget.
 

Vejledningen beskriver en række praktiske løsninger, der kan øge sikkerheden ved manuelt arbejde med højtryksrensning - både i form af forbedrede arbejdsmetoder og ved brug af egnede personlige værnemidler.
 

Læs mere her.
 

   
     

Automatiske maskiner i gartneribruget
 

Mange ensformige og monotone arbejdsprocesser erstattes i dag af teknologiske løsninger og automatiske maskiner. Erfaringer fra andre brancheområder viser, at det øger risikoen for ulykker på virksomhederne.
 

BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning om, hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske maskiner til gartneribruget.
 

Vejledningen indeholder en tjekliste til virksomheder, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er også udgivet på engelsk.
 

Læs mere her.
 

   
     

Automatiske maskiner i kvægbruget


BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning om, hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske maskiner til kvægbruget.
 

Mange ensformige og monotone arbejdsprocesser i kvægbruget erstattes i dag af automatiske og intelligente industrirobotter. Erfaringer fra andre brancheområder viser, at det øger risikoen for ulykker på virksomhederne. Vejledningerne giver oplysninger til ejeren, indkøberen og brugeren om de forhold, der er vigtige at have fokus på for at undgå ulykker.
 

Læs mere her.
 

   
     

Automatiske maskiner i svinebruget


BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning om, hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske maskiner til svinebruget.
 

Mange ensformige og monotone arbejdsprocesser i svinebruget erstattes i dag af automatiske og intelligente industrirobotter. Erfaringer fra andre brancheområder viser, at det øger risikoen for ulykker på virksomhederne. Vejledningerne giver oplysninger til ejeren, indkøberen og brugeren om de forhold, der er vigtige at have fokus på for at undgå ulykker.
 

Læs mere her.
 

   
     

 

Husk at evaluere vores materialer!

Vi vil meget gerne have din mening om vores materialer.

Link: www.svarjordtilbord.dk 

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk