Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

24. januar 2020

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

MIA strategiseminar 2020

Mejeriindustriens arbejdsmiljøudvalg (MIA) havde den 14.- 15. januar 2020 et strategiseminar i Gram. Strategiseminaret danner rammen for MIA´s langsigtede arbejde omkring den fremtidige udvikling i mejeribranchens arbejdsmiljøarbejde samt fastlæggelse af indsatsområder og mål, der skal arbejdes med frem mod 2022.
 
MIA´s vision er: At forbedre det sunde, sikre og gode arbejdsliv for alle beskæftigede i mejeriindustrien. Missionen er: at inspirere og formidle viden og erfaringer.
Fokus for MIA er fremadrettet at sikre fundamentet for arbejdsmiljøarbejdet i AMO gennem en stærk faglighed og et stort netværk, understøtte evnen til at samarbejde samt sikre aktualitet og relevans i hverdagen.
 
MIA´s mål og aktiviteter frem mod 2022 er at arbejde hen imod (overordnet):
 1. Synlighed og Kommunikation gennem tiltag, der styrker kendskab til MIA´s arbejde samt skaber mere interaktion med virksomhederne.
 2. Psykisk arbejdsmiljø gennem aktiviteter, der identificerer og formidler viden og gode erfaringer på området samt øger kendskabet til kursusmuligheder.
 3. Kompetencer gennem kompetenceafdækning og udbud af mulige efteruddannelser på relevante emneområder.

Få viden om og bliv inspireret til arbejdsmiljøarbejdet på jeres arbejdsplads

BFA-Industri har udarbejdet materialer der understøtter arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne, som alle brancher i industrien kan benytte og lade sig inspirere af. Se mere på https://www.bfa-i.dk/
 
Her kan du også se oversigten over de 10 mest populære materialer: Se mere herunder

Populære materialer 2019

Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen

Har jeres arbejdsmiljøgruppe lyst til at tilegne sig den nyeste viden og praktiske værktøjer inden for det psykiske arbejdsmiljø til gavn for jeres kolleger, virksomheden samt opgaver i hverdagen, så tilmeld jer kurset ”Hold fast i arbejdsglæden – styrk trivslen”

MIA oplever stor interesse og lyst fra mejeriernes arbejdsmiljøorganisationer til at få kompetencer på det psykiske arbejdsmiljø.

MIA gennemførte i 2019 fire succesfyldte kursusforløb med fantastiske evalueringer fra deltagerne.

Kurset har bl.a. fokus på:

 • hvad der reelt skaber arbejdsglæde og trivsel
 • hvordan man kan blive bedre til at spotte symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø som enkeltperson og gruppe – inden det går galt
 • viden om værktøjer, der bruges og virker, og hvad man kan og skal gøre i arbejdsmiljøgrupperne
 • konkrete forslag til enkle og effektive tiltag, der både løfter arbejdsglæden og trivslen - og som dokumenteret efterfølgende også skaber en bedre bundlinje.

Senest havde Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg på arbejdsmiljøkonferencen den 21. november 2019 den fornøjelse at have vores underviser på kurserne, psykolog Henrik Leslye, som oplægsholder. Her fik deltagerne et godt indblik i, hvordan positiv psykologi kan anvendes som værktøj til at arbejde konkret med det psykiske arbejdsmiljø i praksis.

Få mere indblik i området og få inspiration fra andre mejeriers arbejde med arbejdsglæde og trivsel fra MIA´s temablad samt artikler fra arbejdsmiljøkonferencen og psykolog Henrik Leslye i Mælkeritidende nr. 16/2019 side 6-8 samt fokusbladet MIA, Mælkeritidende nr. 15/2019. Se mere på   https://maelkeritidende.dk/udgivelser/2019

MIA udbyder i 2020 den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden- styrk trivslen”:

Afholdelsesdage

 • 1. - 2. april + 30. april 
 • 31. august - 1. september + 24. september
 • 2. - 3. november + 27. november

HUSK tilmelding skal være både for arbejdsmiljørepræsentant og leder.

Se mere og tilmeld jer herunder

Indhold og tilmelding

Arbejdsmiljøuddannelsen 2020

Arbejdsmiljøuddannelsen
 • 2. - 3. marts + 30. marts + 31. marts 2020 (venteliste)
 • 11. - 12. maj + 8. - 9. juni 2020
 • 7. - 8. september + 5. - 6. oktober 2020 
 • 2. - 3. november + 30. november + 1. december 2020 

 

Indhold og tilmelding

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.