Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

17. februar 2021

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen
 • Brancherettede videoer om kemi i mejeribranchen – Projekt
 • Ny lov stiller krav til arbejdsgivere ved indkvartering af ansatte (Covid-19)
 • Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø 
 • Opdaterede arbejdsmiljøkrav ved skærmarbejde
 • Online arbejdsmiljøuddannelse for kontor og administration
 • Ny pulje på 100 millioner til SMV 
 • Nye krav til arbejdsgivere om PCR-test af tilrejsende arbejdskraft
 • Få styr på krav til hjemmearbejdspladser
 • Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonferencen den 24. november 2021
 • Kurser og uddannelse

Nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har netop indgået en trepartsaftale om nye nationale mål for arbejdsmiljøet for de næste 10 år.

Trepartsaftalen om nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem mod år 2030 afløser de hidtidige politisk fastsatte reduktionsmål. Med aftalen sættes mål inden for 4 områder: for arbejdsulykker, kemisk arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø og for det psykiske arbejdsmiljø.  

Målene på nationalt niveau har fokus på såvel forebyggelse som reduktion af oplevelsen af belastning. Der venter en stor opgave for Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø (BFA) de kommende år med den trepartsaftale, der nu er indgået. BFA’erne skal nemlig fastsætte mål for udvalgte brancher, som måtte have særlige udfordringer inden for et eller flere af de 4 områder, og bidrage til, at målene nås. 

Indenfor BAU Jord til Bord, Mejeribranchen, er det nationalt udvalgte fokusområde Kemi. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg vil derfor i foråret, i samarbejde med parterne og tæt sparring med virksomhederne, iværksætte et projekt, hvor virksomhedsnære tiltag, der kan understøtte arbejdsmiljøarbejdet med kemi i praksis, udarbejdes. Perioden forventes af være 2021-2022.

 

Brancherettede videoer om kemi i mejeribranchen – Projekt

Med baggrund i en række lovændringer i arbejdet med stoffer og materialer ønsker MIA at sætte fokus på kemien i mejeribranchen. Målet med projektet er at udarbejde 6 kemi-film, der rettes mod de medarbejdere, der arbejder med kemien i hverdagen. Filmene skal informere om de kemiske forhold på et mejeri, og de skal understøtte instruktion og oplæring på det kemiske område.

MIA har, i samarbejde med en styregruppe med repræsentanter for mejerierne samt JobLife, udvalgt 6 hovedområder til kemifilmene, disse er:

1. Kemiaffald – herunder sortering, mærkning og opbevaring.
2. Skumudlægning – herunder værnemidler og ventilation.
3. Vedligehold – herunder fokus på svejsning og øvrig kemi (det vilkår at medarbejderne skal have kendskab til alt kemi på et mejeri).
4. Værnemidler – handsker, åndedrætsværn, briller og tøj.
5. Mærkningen på farestiketterne og oplysninger om sikkerhedsdata-blade.
6. Opbevaring (indendørs og udendørs) og håndteringer.

Videoerne er planlagt til optagelse på 3 sites (Nørager Mejeri, Nordex Food samt Arla Foods, Taulov Mejeri og Arla Foods, Troldhede Mejeri) i foråret 2021. MIA vil orientere nærmere angående dette område løbende i nyhedsbrevet.

Ny lov stiller krav til arbejdsgivere ved indkvartering af ansatte (Covid-19)

Hvis du som arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for dine ansatte, skal du sikre, at boligen opfylder en række krav. Du skal også udarbejde en plan for forebyggelse af smitte med Covid-19 blandt beboerne.

Loven vil gælde til og med den 30. juni 2021. I de første 14 dage efter vedtagelsen vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler, så arbejdsgiverne får tid til at omstille sig til de nye krav.

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget en ny lov, der skal forebygge smitte med Covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte. 

Loven betyder, at en arbejdsgiver, der stiller bolig til rådighed for sine ansatte, skal sikre, at boligen opfylder en række minimumskrav. Arbejdsgiveren skal desuden udarbejde en plan for indkvarteringen af de ansatte. 

Arbejdstilsynet vil i forbindelse med de almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå planen. Hvis planen ikke er udarbejdet, eller hvis den er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet afgive et strakspåbud. 

Loven vil gælde til og med den 30. juni 2021. I de første 14 dage efter vedtagelsen vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler, så arbejdsgiverne får tid til at omstille sig til de nye krav. 

I kan finde mere viden på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor der også er en skabelon, som arbejdsgivere kan bruge til at udarbejde en plan for boligforhold: Krav om plan for boligforhold.

Se mere

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Reglerne om psykisk arbejdsmiljø er blevet samlet i én ny bekendtgørelse.

Et bredt flertal i Folketinget blev i foråret 2019 enige om, at reglerne for det psykiske arbejdsmiljø skulle samles i én bekendtgørelse, og nu er det en realitet. Formålet med en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er at gøre det lettere for arbejdsgivere og ansatte at orientere sig om reglerne, således at arbejdet med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø kan blive mere målrettet og systematisk.

Bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. november, bakkes op af både arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Tilblivelsen af den er et godt eksempel på, at parterne og myndighederne er i stand til at finde fælles løsninger til gavn for arbejdsmiljøet i Danmark.

Bekendtgørelsen skal også bidrage til at synliggøre, hvilke påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet typisk træffer afgørelser om, herunder f.eks. stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav, krænkende handlinger eller arbejdsrelateret vold.

Med bekendtgørelsen følger ikke nye krav – de er blot blevet mere klare. 

Se bekendtgørelsen

Opdaterede arbejdsmiljøkrav ved skærmarbejde

Arbejdstilsynets At-vejledning D.2.3-1 om skærmarbejde er nu opdateret. Den er mere tidssvarende i forhold til IT-udstyr, inventar og arbejdets tilrettelæggelse – anno 2020. Samtidig er den nævnte tidsgrænse på ”mindst én dag om ugen” ændret til ”regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af en normal arbejdsdag”.

Den tidligere – rent danske - praksis for, hvornår de særlige krav til en skærmarbejdsplads gælder, er ændret. Arbejdstilsynet har oplyst, at der var ikke faglig evidens for, at skærmarbejde ”mindst én dag om ugen” er sundhedsskadeligt. Derfor er At-vejledningen ændret.

Få mere information her

 

Se vejledningen

NY - Online Arbejdsmiljøuddannelse for kontor og administration – pilot/test

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening udbyder nu den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse online, 22 timer fordelt på 3 dage.

Målgruppe: Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på kontor- og administrationsområdet.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til gennemførelse online er tilpasset og målrettet specifikt til ansatte i kontormiljøer (kontor, administration mm.) Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og opgaver. 

Se mere i dette nyhedsbrev under punktet "Kurser og uddannelse".

Ny pulje giver 100 mio. kroner årligt til at forebygge nedslidning i små virksomheder

Fra slutningen af marts får små, private virksomheder mulighed for at søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne. Det har et bredt politisk flertal, som står bag aftalen om ret til seniorpension, besluttet.

Puljen er på 100 mio. kroner årligt og udmøntes fra 2021 til 2023. Virksomhederne kan blandt andet søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft.

Arbejdstilsynet administrerer puljen, der åbner for ansøgninger i slutningen af marts. Virksomheder med max. 50 ansatte kan søge. Der lægges op til at fordele midlerne efter først-til-mølle-princippet. 

Se mere

Nye krav til arbejdsgivere om PCR-test af tilrejsende arbejdskraft

Der er indført nye skærpede krav til test af tilrejsende, som kommer til Danmark for at arbejde. Formålet med de nye krav er at begrænse smittespredning og samtidig sikre, at virksomhederne kan fortsætte deres produktion til trods for coronaepidemien.

De nye regler indebærer, at der nu er krav om tre Covid-19-test (negative) og op til 10 dages isolation uden for arbejdstid for tilrejsende arbejdskraft.

I uge 6 vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler, så arbejdsgiverne får tid til at omstille sig til de nye krav. 

Se mere

Få styr på krav til hjemmearbejdspladser

Virksomhederne har en del udfordringer med, hvad, hvor meget og hvordan de skal sikre hjemmearbejdspladserne under coronaepidemien. 

Se om hjemmearbejde her 

 

Få overblikket her

Arbejdsmiljøkonferencen - sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 24. november 2021

                                                      

 

MIA gør det absolut bedste for at få planlagt en interessant og aktuel arbejdsmiljøkonference i år onsdag den 24. november 2021. Fokus for konferencen er et Bæredygtigt Arbejdsliv, og hvordan arbejdsmiljøet er med at sikre det kan lykkes i praksis.

Sæt allerede nu datoen den 24. november 2021 i kalenderen. Konferencen afholdes i Herning Kongrescenter.

MIA vil løbende i nyhedsbrevet opdatere med information om arbejdsmiljøkonferencen i 2021 som vi plejer. 

 

Kurser og uddannelse

Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen - kursus

Har jeres arbejdsmiljøgruppe lyst til at tilegne sig den nyeste viden og praktiske værktøjer inden for det psykiske arbejdsmiljø til gavn for jeres kolleger, virksomheden samt opgaver i hverdagen, så tilmeld jer kurset ”Hold fast i arbejdsglæden – styrk trivslen”.
 
MIA oplever stor interesse og lyst fra arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO til at få grundlæggende kompetencer på det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Kurset har bl.a. fokus på:
hvad der reelt skaber arbejdsglæde og trivsel
hvordan man kan blive bedre til at spotte symptomer på det psykiske arbejdsmiljø som enkeltperson og gruppe – inden det går galt
viden om værktøjer, der bruges og virker, og hvad man kan og skal gøre i arbejdsmiljøgrupperne
konkrete forslag til enkle og effektive tiltag, der både løfter arbejdsglæden og trivslen - og som dokumenteret efterfølgende også skaber en bedre bundlinje.
 
MIA udbyder i efteråret 2021 den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden- styrk trivslen”:
 
Afholdelsesdage
23. - 24. september og 13. oktober 2021.
 

Arbejdsmiljøuddannelsen – Mejeriindustrien (fysisk fremmøde)

Hvorfor tage dette kursus?

Når der i en virksomhed er 10 ansatte, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering ske omkring en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sammenhængende forløb på 2 + 2 dage, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi. 

Afholdelsesdage 2021
17. - 18. maj + 14. juni samt 15. juni
6. - 7. september + 4. oktober samt 5. oktober
1. - 2. november + 29. november samt 30. november

Online Arbejdsmiljøuddannelse for kontor og administration
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening udbyder nu den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse online. 22 timer fordelt på 3 dage.

Målgruppe: Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på kontor- og administrationsområdet.

Tid og sted 
Dato: 12. og 13. samt 29. april 2021.

Tidsrum: kl. 08:15 - 16:00.

Se mere og tilmeld her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.