Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

31. januar 2022

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Gratis rådgivning om kemi – kontakt JobLife

 • Kemivideoer

 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

 • Materialer om arbejdsmiljø i mejeriindustrien

 • Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference 2022 – Dato

 • Nyt om arbejdsmiljø

Gratis rådgivning om kemi – kontakt JobLife

Fra den 1. september har virksomheder i mejeribranchen kunnet tilbydes gratis rådgivning til arbejdet med kemi. Allerede nu har mange sites valgt at benytte dette tilbud. Hvis jeres virksomhed har behov for rådgivning om kemi i 2022 eller 2023, så kontakt JobLife allerede nu og få lagt en plan.

Tilbud til virksomhedsnære indsatser inddelt i pakker er på områderne:

 1. Kendskab til regler – Mærkning og sikkerhedsdatablade
 2. Overblik over kemiske produkter - oprydning og bortskaffelse
 3. STOP – Substitution (inkl. KRAN), Tekniske hjælpemidler, Organisatoriske forhold, Personlige værnemidler
 4. Kemisk risikovurdering
 5. Instruktion og oplæring
 6. Rengøring – skumudlægning
 7. Reparations- og vedligehold
 8. Opbevaring, oplag, affald
 9. Vådt arbejde
 10. Personlige værnemidler

Der kan vælges én pakke per site.

Kontakt til gratis rådgivning på følgende måde:

 1. Kontakt JobLife v/ Gitte Lindhard, seniorkonsulent, cand.scient. biolog, på
  M: +45 30 10 96 94, E: gli@joblife.dk  
 2. JobLife afklarer i samarbejde med virksomheden hvilken pakke, der skal aktiveres/igangsættes
 3. Der laves som opstart en Baseline 1/survey med den person, der har det daglige arbejde med styring af kemi, og/eller QHSE, EHS mm.
 4. Virksomheden får pakken
 5. Baseline 2/survey. Der laves en evaluering af indsatsen.

MIA har valgt JobLife som den arbejdsmiljøfaglige leverandør i forhold til tilbud om at få sparring og rådgivning angående kemindsatsen i mejeribranchen og hermed de kemipakker, der udbydes.

Kemivideoer

Der er udarbejdet 6 kemifilm på mejerivirksomheder der bl.a. skal understøtte instruktion og oplæring på det kemiske område, disse er:

1. Kemiaffald – herunder sortering, mærkning og opbevaring.
2. Skumudlægning – herunder værnemidler og ventilation.
3. Vedligehold – herunder fokus på svejsning og øvrig kemi (det vilkår at medarbejderne skal have kendskab til alt kemi på et mejeri).
4. Værnemidler – handsker, åndedrætsværn, briller og tøj.
5. Mærkningen på farestiketterne og oplysninger om sikkerhedsdata-blade.
6. Opbevaring (indendørs og udendørs) og håndteringer.

Se mere her

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

Er du valgt for nylig som arbejdsmiljørepræsentant så tilmeld dig til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. MIA har planlagt en uddannelse, der er branchespecifik, kun for mejeribranchen.

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført eller tilmeldt sig  arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sammenhængende forløb på 2 + 2 dage, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.

Afholdelsesdage i 2022

14. - 15. marts + 11. april samt 12. april 
16. - 17. maj + 13. juni samt 14. juni 
5. - 6. september + 3. oktober samt 4. oktober
7. - 8. november + 28. november samt 29. november

Tilmeld dig her

Materialer om arbejdsmiljø i mejeriindustrien

Få branchespecifik viden og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet på vores portal BAU Jord til Bord - mejeriindustrien.

Her kan du se mere om arbejdsmiljøkonferencen 2021, Faktaark, værktøjer, vejledninger, videoer mm.

Se mere her

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference 2022 - Dato

MIA har fastlagt datoen for næste års arbejdsmiljøkonference i Herning Kongrescenter.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ud for onsdag den 23. november 2022.

Nyt om arbejdsmiljø

"Hvor går grænsen?"

Nyt kampagnemateriale er klar. Brug dialogværktøj og videoer til at sætte fokus på at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. 

Se mere her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.