Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

15. februar 2023

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Gratis rådgivning om kemi – Ny pakke om risikovurdering  

 • Ny ergonomiambassadør-uddannelse 2023

 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

 • Nyt om arbejdsmiljø – lovgivning og viden

 • Materialer og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet

   

Gratis rådgivning om kemi – Ny pakke om risikovurdering

Virksomheder i mejeribranchen tilbydes stadig gratis rådgivning til arbejdet med kemi.

Fra den 1. februar 2023 tilbydes en ny pakke (nr. 11) omhandlende RISIKOVURDERING, hvor der er fokus på at "spotte" risici i arbejdsmiljøet.

Hvis jeres virksomhed har behov for rådgivning om kemi i 2023, så kontakt JobLife allerede nu og få lagt en plan.

Tilbud til virksomhedsnære indsatser inddelt i pakker er på områderne:

 1. Kendskab til regler – mærkning og sikkerhedsdatablade
 2. Overblik over kemiske produkter - oprydning og bortskaffelse
 3. STOP – Substitution (inkl. KRAN), Tekniske hjælpemidler, Organisatoriske forhold, Personlige værnemidler
 4. Kemisk risikovurdering
 5. Instruktion og oplæring
 6. Rengøring – skumudlægning
 7. Reparations- og vedligehold
 8. Opbevaring, oplag, affald
 9. Vådt arbejde
 10. Personlige værnemidler
 11. Risikovurdering af arbejdsmiljøet

Kontakt til gratis rådgivning på følgende måde:

 1. Kontakt JobLife v/ Gitte Lindhard, Seniorkonsulent, Cand.scient. Biolog,  på M: +45 30 10 96 94, E: gli@joblife.dk 
 2. JobLife afklarer i samarbejde med virksomheden hvilken pakke der skal aktiveres/igangsættes.
 3. Der laves som opstart en Baseline 1/survey med den person der har det daglige arbejde med styring af kemi, og/eller QHSE, EHS mm.
 4. Virksomheden får pakken
 5. Baseline 2/survey. Der laves en evaluering af indsatsen.

MIA har valgt at JobLife som den arbejdsmiljøfaglige leverandør i forhold til tilbud om at få sparring og rådgivning angående Kemindsatsen i Mejeribranchen, og hermed de kemipakker der udbydes.

Ergonomiambassadør-uddannelse 2023

Vil du gøre en forskel for dine kolleger, og vil du hjælpe med at forebygge arbejdsskader og nedslidning?
Så er uddannelsen til ergonomiambassadør noget for dig!

MIA udbyder ny uddannelse som ergonomiambassadør særligt målrettet mejeribranchen. 
 
Målet er, at ergonomiambassadørerne skal styrke forebyggelse af skader og nedslidning.
Bliv klædt på til at vurdere, vejlede i og fremme den gode ergonomi på din arbejdsplads. 
 
Uddannelsen retter fokus mod at forebygge skader i forbindelse med løft og håndtering, samt nedslidning af kroppen som følge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 
Ergonomiambassadøruddannelsen afholdes som et 1 + 1 dages kursus.
 
Mandag den 8. maj + tirsdag den 9. maj 2023 (Eksternat) 
hos Arla Foods, Taulov Mejeri, Danbovej 2, Taulov, 7000 Fredericia.
 
Uddannelsen understøtter supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. 

Info og tilmelding

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

Er du nylig valgt som arbejdsmiljørepræsentant, så tilmeld dig den lovpligtige og obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
MIA tilbyder en uddannelse der er branchespecifik kun for mejeribranchen, og rammer derfor fuldstændigt det behov du står med i hverdagen.
 
Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen, der har en varighed af 22 timer.
 
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes af os i et sammenhængende forløb på 2 + 2 dage, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi. 
 
Afholdelsesdage i 2023:
 • 17.04.2023 - 18.04.2023 + 22.05.2023 - 23.05.2023
 • 04.09.2023 - 05.09.2023 + 02.10.2023 - 03.10.2023
 • 06.11.2023 - 07.11.2023 + 05.12.2023 - 06.12.2023

Info og tilmelding

Nyt om arbejdsmiljø – Lovgivning og viden

Ny branchevejledning om introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

BFA Industri har udgivet en branchevejledninger med viden og råd om, hvordan man kan tilrettelægge en systematisk metode til introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn. Herunder når der bliver ansat nye medarbejdere, og når nye arbejdsopgaver kommer til.
 
Læs mere her:
 

Ny viden: En times træning om ugen modvirker hovedpine

Styrketræner du én time om ugen, kan du halvere dine smerter og antallet af dage med spændingshovedpine, uanset om du træner en time i træk eller deler træningen op.
Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø blandt 573 kontoransatte.

Publikation

Materialer og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet

Få inspiration, viden og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet i mejeribranchen hos 

baujordtilbord.dk/brancher/mejeriindustri samt bfa-i.dk  

Læs mere her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.