Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

28. februar 2024

Nyhedsbrev 1/2024 fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien
 • Psykisk arbejdsmiljø i mejeriindustrien – 1 dags supplerende uddannelse
 • Ny lovgivning og viden om arbejdsmiljø:
  Systematisk arbejdsmiljøarbejde
  Arbejdsmiljøsamarbejde på byggepladsen
  Smileyordning lukket
 • Næste nyhedsbrev har fokus på natarbejde

 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

Er du valgt for nylig som arbejdsmiljørepræsentant så tilmeld dig til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. 

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.
MIA har planlagt en uddannelse der er branchespecifik kun for mejeribranchen.

MIA har desuden prioriteret, at uddannelsen i Mejeriindustrien er 2+2 dage, der inkluderer en dag med ergonomi, da det er et af branchens væsentligste  arbejdsmiljøudfordringer. 

Afholdelsesdage 2024: 

M0: 15.-16. januar og 6.-7. februar 2024 - Afholdt
M1: 4.-5. marts og 8.-9. april 2024 - Venteliste
M2: 13.-14. maj og 3.-4. juni 2024
M3: 2.-3. september og 7.-8. oktober 2024
M4: 4.-5. november og 2.-3. december 2024

 

Tilmeld dig her

Psykisk arbejdsmiljø i mejeriindustrien – 1 dags supplerende uddannelse

Dette kursus er for dig, der vil øge trivsel og arbejdsglæden, effektivt forebygge og håndtere stress på din arbejdsplads.

Dit udbytte af uddannelsen

 • Viden om og træning i, hvordan trivsel og arbejdsglæde kan øges, samt spotte og håndtere mistrivsel/stress med fokus på, hvordan man kan spotte en begyndende mistrivsel, og hvordan og hvorledes der skal ageres på dette.
 • Viden om hvordan risikovurdering vedr. psykisk arbejdsmiljø kan udarbejdes.
 • Værktøjer og redskaber til at spotte en ændret adfærd.
 • Refleksioner omkring hvordan der kan ageres på det, samt hvordan og hvorledes der kommunikeres omkring det.

Praktisk

Uddannelsen kræver forudgående tilmelding, modtagelse af bekræftelse samt påmindelse en måned før start.
Kurset er et 1-dags kursus, der afholdes onsdag den 22. maj 2024 kl. 08.00-15.30 hos JobLife, Jupitervej 1, 6000 Kolding.
 
Uddannelsen understøtter supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.

Tilmeld dig her

Nyt om arbejdsmiljø – Lovgivning og viden

Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljø
En ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde er trådt i kraft fra 1. februar 2024. 

Nye regler i bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde skal gøre APV’en til et mere aktivt og handlingsorienteret redskab i arbejdsmiljøarbejdet.

Ændringerne skal samtidig tydeliggøre de eksisterende roller i arbejdsmiljøorganisationen, så det bliver nemmere for virksomhederne at samarbejde om arbejdsmiljø.

Den nye bekendtgørelse, som indeholder reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed, tydeliggør blandt andet, at virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV) er en proces, der skal gennemføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne.

Med den nye bekendtgørelse bliver roller og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) desuden tydeligere, og de særregler, der er om AMO på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bliver ophævet - på nær inden for bygge- og anlægsbranchen.

Se mere her: Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde - Arbejdstilsynet

Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladsen

På byggepladser er samarbejdet om sikkerhed og sundhed vigtigt, men det er ikke alle, der kender de danske regler for organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Derfor sætter Arbejdstilsynet nu fokus på samarbejdet om sikkerhed og sundhed på landets største byggepladser som led i indsatsen mod social dumping.

Det sker med materialer på fire sprog (dansk, tysk, polsk og engelsk).

Se mere her: - Arbejdstilsynet (at.dk)

Arbejdstilsynets Smileyordning er afskaffet fra den 1. februar 2024

Den 1. februar 2024 afskaffede Arbejdstilsynet smileyordningen.

Det betyder, at virksomheder nu ikke længere vil blive tildelt en rød, gul eller grøn smiley efter et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. I stedet vil et nyt system skabe større gennemsigtighed og understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne.

Det er politisk besluttet, at smileyordningen skal erstattes af et nyt system.  
Det nye system skal omfatte alle danske og udenlandske virksomheder, som har haft et tilsynsbesøg inden for de seneste 6 måneder Det vil fremgå af systemet, hvilke virksomheder der har fået en afgørelse, samt hvilket arbejdsmiljøproblem afgørelsen handler om.

Det nye system vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i sommeren 2024.

Se mere her: Farvel til smileyordningen: Nyt system skal skabe mere gennemsigtighed - Arbejdstilsynet (at.dk)

Næste nyhedsbrev om natarbejde

Næste nyhedsbrev har fokus på natarbejde

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.