Nyhedsbrev 2

 

Februar 2010

11. februar 2010
210 - trj/mp
 
 
NYHEDSBREV
 
 
 
Til samtlige mejeriledere og sikkerhedsledere
 
 
MIA vil hermed henlede opmærksomheden på sin hjemmeside: www.barjordtilbord.dk.
 
Udsendelse af faktaark til mindre mejerier
For at understøtte sikkerhedsorganisationernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde ud-arbejdede MIA for nylig en række faktaark om arbejdsmiljø. Faktaarkene er tilgængelige på hjemmesiden under branchevejledninger.
 
MIA har ekstraordinært valgt, som en særlig service over for de mindre mejerier, at udsende faktaarkene for at sikre et hurtigt overblik over de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, der kan forefindes i mejeriindustrien.
 
Tilmeld dig nyhedsbrev on-line
MIA har endvidere etableret en nyhedsbrev-funktion på hjemmesiden, som erstatter papirversionen. MIA skal derfor opfordre samtlige mejeriledere og sikkerhedsledere til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Gå derfor straks ind på www.barjordtilbord.dk
 
 
Nye projekter
 
Projekt ”Ny mærkning og fareklassificering af kemikalier”
EU har vedtaget et nyt system for mærkning og klassificering af kemikalier, der kaldes CLaP (Classification, Labeling og Packaging). Det betyder, at alle de faremærkede kemikalier, der findes på mejerierne, over en årrække vil blive mærket og klassificeret efter de nye regler. Kemikalier omhandler både rene kemiske stoffer, men også blandinger som rengøringsmidler, ingredienser, olier mv. MIA har i den forbindelse udviklet en oversigt over nuværende og nye faresymboler, der træder i kraft 2010 samt en folder herom. Den trykkes i disse dage og ventes snart udsendt til samtlige mejeriledere og sikkerhedsledere


Projekt ” Håndtering af kemikalier på ideal-mejeriet”
MIA fandt, at udvikling af en plakat og folder om ny mærkning og fareklassificering af kemikalier ikke kan stå alene. Og med baggrund i mange kemiulykker i mejeriindustrien, har MIA derfor nedsat en arbejdsgruppe af praktikere, der fik til opgave, at kvalificere kravene til den arbejdsmiljørådgiver, der skal have opgaven at udvikle slides omkring opbevaring, håndtering, dosering, ventilation, vedligehold og tilgængelighed af værnemidler m.v. ved arbejde med kemiske stoffer. Arbejdsgruppen har givet en række gode input. Det er så tanken, at der skal udvikles et slide-show til anvendelse i sikkerhedsorganisationerne og i mejeriindustriens arbejdsmiljøuddannelser, der skal vise såvel de gode som dårlige eksempler på håndtering af kemikalier. MIA agter nu at sende opgaven i udbud, så MIA får mulighed for at vurdere pris og kvalitet op imod hinanden.
 
Branchekonference 2010
Programmet til branchekonferencen ”Fremtidens arbejdsmiljøorganisering”, der løber af stabelen
 
torsdag den 9. september 2010
 
på Hotel Legoland i Billund skrider planmæssigt fremad.
 
Formålet med konferencen er at sætte fokus på:
  • Den nye lovgivning på organisering af arbejdsmiljø, hvor ansvaret for sikkerhedsarbejdet lægges direkte i linjeorganisationen og åbner op for, at sikkerhedsarbejdet kan organiseres, således at det passer optimalt til hver enkelt organisation og virksomhed
  • Krav om årsplaner for arbejdsmiljøarbejdet
  • Ændrede regler om uddannelse
 
Nærmere information herom vil ske løbende på hjemmesiden og andre relevante medier. Opmærksomheden henledes på Mælkeritidende, der den 12. februar 2010 bringer en første appetitvækker på branchekonferencen.
 
 
Med venlig hilsen
 
På vegne af
 
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg
Torben Rentzius Jans