Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

15. juni 2021

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Arbejdsmiljøkonferencen 24. november 2021
 • Arbejdsmiljøprisen
 • Kemiindsats i mejeribranchen
 • Elsikkerhed i mejeribranchen – Hjemmeside
 • Kurser og uddannelse

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference - Den 24. november 2021

Bæredygtigt Arbejdsliv – At lykkes i praksis

I år afholdes Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference i Herning Kongrescenter onsdag den 24. november 2021 for alle med interesse for arbejdsmiljøarbejdet samt tillidsvalgte. På arbejdsmiljøkonferencen er der mulighed for at netværke samt få inspiration, viden og praktiske tilgange til arbejdsmiljøarbejdet.

                                                

Årets konference fokuserer på det praktiske arbejdsmiljøarbejde, og hvilke tilgange virksomhederne har taget i praksis for at forebygge og håndtere særlige udfordringer i dagligdagen.  Bæredygtigt arbejdsliv dækker over alle de virksomheds- og arbejdsmiljøindsatser, som skaber rammer og strukturer, der understøtter, at det er sundt, sikkert og udviklende at gå på arbejde gennem hele livet, så arbejdet samtidig giver mening for den enkelte.

Forskellige mejerivirksomheder samt oplægsholdere fra virksomheder udenfor mejerierne vil give deres bud på arbejdsmiljø i praksis. Konferencen afsluttes med et indlæg fra en kapacitet, der er kendt for at kunne tænke nyt og samtidig holde begge benene på jorden. 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg ser frem til at byde velkommen til et spændende program.

Se programmet og tilmeld jer allerede nu på linket herunder.

For mere information kontakt: chefkonsulent Stig Erichsen, DI ster@di.dk 

Tilmelding

Indstil jer til Årets pris på Arbejdsmiljøområdet 2021

Vil I være med til at fortælle en historie om jeres gode arbejde med arbejdsmiljøet - som andre kan blive inspireret af - så indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2021. 
 
Arbejdsmiljøprisen er en hyldest til det gode arbejdsmiljø i mejeriindustrien. Prisen er i mange år blevet uddelt til virksomheder i mejeribranchen, der gør en ekstra indsats samt finder nye veje inden for arbejdsmiljøarbejdet. 
 
Prisen tildeles en ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats. Dette være store eller mindre indsatser som har betydning for arbejdsmiljøet. Både store og små virksomheder kan blive nomineret, så der er ingen grund til at holde sig tilbage, hvis netop jeres virksomhed gør noget særligt for arbejdsmiljøet.
 
Der lægges i indstillingen vægt på, at: 
 • Arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere har samarbejdet om indsatsen
 • Indsatsen har medført konkrete resultater
 • Indsatsen har skabt en vedvarende, synlig forbedring af arbejdsmiljøet, fx ved at ændre kultur, rutiner eller processer
 • Indsatsen (læringen) vil kunne udbredes til andre afdelinger eller arbejdspladser
Anvend skema for indstilling som kan findes herunder.
 
Tilmeldingsfristen er fredag den 22. oktober 2021, og vinderne kåres på Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference den 24. november 2021.
 
Præmien til vinderen af Arbejdsmiljøprisen i 2021 er:
 • Indrammet diplom med vindernes og virksomhedens navn, der overrækkes på MIAs arbejdsmiljøkonference
 • Den ære og prestige, der er forbundet med at blive kåret som vinder af Arbejdsmiljøprisen 2021
 • Endelig vil vinderne også modtage en personlig gave, der først offentliggøres ved overrækkelsen
Indstilling bedes sendt til:
Dansk Industri, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)
Chefkonsulent Stig Erichsen
Tlf.: 5213 2323
E-mail: ster@di.dk

Indstillingsskema

Kemiindsats i mejeribranchen

I 2019 satte ny lovgivning fokus på forbedret arbejdsmiljø og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, herunder sikker omgang med kemi. Med de nye regler flyttes fokus i lovgivningen fra det enkelte kemikalie til risikovurdering og instruktion for de processer og arbejdsopgaver, der udføres på arbejdspladsen.
 
MIA ønsker i denne forbindelse at sætte fokus på kemien i mejeribranchen og har med tildeling af ekstra midler fra nedslidningspuljen valgt at understøtte indsatsen i arbejdet med farlig kemi ved at tilbyde gratis rådgivning til mejerivirksomheder fra 1. september 2021.
 
Tilbud til virksomhedsnære indsatser er på områderne:
 1. Kendskab til regler – Mærkning og sikkerhedsdatablade
 2. Overblik over kemiske produkter - oprydning og bortskaffelse
 3. STOP – Substitution (inkl. KRAN), Tekniske hjælpemidler, Organisatoriske forhold, Personlige værnemidler
 4. Kemisk risikovurdering
 5. Instruktion og oplæring
 6. Rengøring – skumudlægning
 7. Reparations- og vedligehold
 8. Opbevaring, oplag, affald
 9. Vådt arbejde
 10. Personlige værnemidler
Overvej derfor allerede nu, hvilke områder der kunne være relevant for jeres virksomhed at få sparring og rådgivning i forhold til.
 
For at understøtte indsatsen og særligt informere om de kemiske forhold på et mejeri, optages der 6 kemifilm på mejerivirksomheder, der bl.a. skal understøtte instruktion og oplæring på det kemiske område, disse er:
 1. Kemiaffald – herunder sortering, mærkning og opbevaring
 2. Skumudlægning – herunder værnemidler og ventilation
 3. Vedligehold – herunder fokus på svejsning og øvrig kemi (det vilkår at medarbejderne skal have kendskab til alt kemi på et mejeri)
 4. Værnemidler – handsker, åndedrætsværn, briller og tøj
 5. Mærkningen på farestiketterne og oplysninger om sikkerhedsdata-blade
 6. Opbevaring (indendørs og udendørs) og håndteringer
MIA har valgt JobLife som den arbejdsmiljøfaglige leverandør i forhold til tilbud om at få sparring og rådgivning angående Kemindsatsen i Mejeribranchen og hermed de kemipakker, der udbydes. JobLife har stort branchekendskab angående kemi i mejeriindustrien. 
 
JobLife kan i den forbindelse fra den 1. september 2021 kontaktes angående dette.

Kontaktperson i JobLife er: 
Gitte Lindhard, Seniorkonsulent, Cand.scient. Biolog, 
M: +45 30 10 96 94, E: gli@joblife.dk  

El-sikkerhed i Mejeriindustrien - Helsikker.dk

MIA har som et mål, at arbejdet med el foregår sikkert og forsvarligt på arbejdspladserne i mejeribranchen. MIA har derfor særlig fokus på de enkelte medarbejderes kompetenceniveauer. Derfor er hjemmesiden www.helsikker.dk udarbejdet, som giver et overblik over, hvilke kompetencer der kræves ved forskellige former for el-arbejde. På www.helsikker.dk gennemgås alle el-risici på mejerierne, så alle sikres mod stød.

Kurser og uddannelse

Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen - kursus

Har jeres arbejdsmiljøgruppe lyst til at tilegne sig den nyeste viden og praktiske værktøjer inden for det psykiske arbejdsmiljø til gavn for jeres kolleger, virksomheden samt opgaver i hverdagen, så tilmeld jer kurset ”Hold fast i arbejdsglæden – styrk trivslen”.
 
MIA oplever stor interesse og lyst fra arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO til at få grundlæggende kompetencer på det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Kurset har bl.a. fokus på:
 • hvad der reelt skaber arbejdsglæde og trivsel
 • hvordan man kan blive bedre til at spotte symptomer på det psykiske arbejdsmiljø som enkeltperson og gruppe – inden det går galt
 • viden om værktøjer, der bruges og virker, og hvad man kan og skal gøre i arbejdsmiljøgrupperne
 • konkrete forslag til enkle og effektive tiltag, der både løfter arbejdsglæden og trivslen - og som dokumenteret efterfølgende også skaber en bedre bundlinje.
MIA udbyder i efteråret 2021 den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen”:
 
Afholdelsesdage
23. - 24. september og 13. oktober 2021.
 
Arbejdsmiljøuddannelsen – Mejeriindustrien 

Hvorfor tage dette kursus?

Når der i en virksomhed er 10 ansatte, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering ske omkring en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sammenhængende forløb på 2 + 2 dage, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi. 

Afholdelsesdage 2021

6. - 7. september + 4. oktober samt 5. oktober (venteliste)
1. - 2. november + 29. november samt 30. november

2022 er at finde på hjemmesiden snarest.

Se mere og tilmeld her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.