Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

22. juni 2023

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonferencen 2023 – Tilmeldingen er åben

Indstilling til Årets pris på Arbejdsmiljøområdet 2023 – Vinder din arbejdsplads i år?

Nye og eksisterende uddannelser målrettet mejeriindustriens arbejdsmiljø

Natarbejde – nye anbefalinger

Nyt om arbejdsmiljø – lovgivning og viden

Materialer og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference 2023

Vi inviterer dig og dine kolleger til årets Arbejdsmiljøkonference for Mejeriindustrien for alle med interesse for arbejdsmiljøarbejdet samt tillidsvalgte. 

Onsdag den 22. november 2023 i Herning Kongrescenter 

På arbejdsmiljøkonferencen kan du netværke, få inspiration, viden og praktiske tilgange til arbejdsmiljøarbejdet.

Årets konference har fokus på, hvordan den attraktive arbejdsplads kan skabes i praksis. 

Tilmeld dig her – læs mere 

Vi er glade for at præsentere en større ekstern virksomhed, der vil dele deres perspektiver på at nytænke arbejdsmiljøet, hvor vi ser nærmere på, hvad ledere og tillidsvalgte kan gøre for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, og begrebet psykologisk tryghed bliver uddybet gennem en blanding af teori og praktiske øvelser.

Et spændende trivselspanel med seks deltagere fra mejeribranchen vil diskutere og give deres bud på, hvorfor det er vigtigt at skabe en attraktiv arbejdsplads og hvem der er afgørende aktører for at kunne opnå dette.

Konferencen afsluttes med en livlig og inspirerende tale af Thomas Mygind. 
Han vil med sin viden, bid og humor udfordre vores tendens til periodisk trutmund og give os enkle metoder til at opbygge bedre relationer, øge trivslen og styrke vores personlige overskud.

Mejeriernes Arbejdsmiljøudvalg ser frem til at byde velkommen til et spændende program.

Tilmeld dig og dine kolleger her, hvor du også kan læse mere om selve dagen, og indsende forslag til Årets arbejdsmiljøpris. 

Lad os sammen gøre Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2023 til en mindeværdig begivenhed med fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads. 

Indstil jer til Årets Arbejdsmiljøpris 2023!

Vil I dele jeres inspirerende arbejdsmiljøhistorie, som andre kan blive inspireret af? 

Så indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2023. 

Prisen hylder det gode arbejdsmiljø i mejeriindustrien og uddeles til de virksomheder, der gør en ekstra indsats og udforsker nye veje inden for arbejdsmiljøarbejdet. 

Jeres læring kan inspirere andre afdelinger og arbejdspladser. 

Find indstillings-skemaet og vejledningen her.
Tilmeld jer inden fredag 20. oktober 2023.

Prisen tildeles ud fra tankegangen, at arbejdsmiljøindsatsen er et fælles ansvar, og værdsætter både store eller små bidrag som har betydning for arbejdsmiljøet. 

Både store og små virksomheder kan blive nomineret, så der er ingen grund til at holde sig tilbage, hvis netop jeres virksomhed gør noget særligt for arbejdsmiljøet.

Der lægges i indstillingen vægt på, at: 

Arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere har samarbejdet om indsatsen. 

Indsatsen har medført konkrete resultater.

Indsatsen har skabt en vedvarende, synlig forbedring af arbejdsmiljøet, fx ved at ændre kultur, rutiner eller processer. 

Indsatsen (læringen) kan udbredes til andre afdelinger eller arbejdspladser.

Find indstillingsformularen og vejledningen HER, og tilmeld jer inden fredag den 20. oktober 2023.

Vinderne af Arbejdsmiljøprisen kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference den 22. november 2023.

Præmien til vinderen af Arbejdsmiljøprisen i 2023 er et indrammet diplom med vindernes og virksomhedens navn, der overrækkes på MIA´s arbejdsmiljøkonference, samt æren og prestigen forbundet med at blive kåret som vinder af Arbejdsmiljøprisen 2023.

 

Vil du forbedre arbejdsmiljøet i mejeriindustrien?

Så deltag på vores spændende uddannelser!

Alle nedenstående uddannelsesmuligheder udbydes af MIA, er skræddersyet til mejeriindustrien, og tilrettelagt, så du har mulighed for at implementere det, du lærer, direkte i din hverdag.

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Er du blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant for nylig? Så bør du tilmelde dig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien.

Det er vigtigt at bemærke, at ifølge bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens uddannelser skal medlemmer, der ikke har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter etablering, valg eller udpegning, deltage i uddannelsen.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse strækker sig over 22 timer og er et sammenhængende forløb på 2+2 dage med overnatning mellem de sammenhængende dage, som også inkluderer en supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.

Afholdes næste gang:
M3: 4.-5. september 2023 og 2.-3. oktober 2023, Odense M
M4: 6.-7. november 2023 og 5.-6. december 2023, Odense M

Læs mere om uddannelsen, mulige datoer og tilmeld dig her.

Ergonomiambassadør uddannelsen

Vil du gøre en forskel for dine kolleger og hjælpe med at forebygge arbejdsskader og nedslidning? Så er uddannelsen til ergonomiambassadør noget for dig!

Målet er at styrke forebyggelsen af skader og nedslidning.
Bliv klædt på til at vurdere, vejlede og fremme en god ergonomi på din arbejdsplads.

Uddannelsen fokuserer på at forebygge skader i forbindelse med løft og håndtering samt nedslidning af kroppen på grund af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og afholdes over to sammenhængende dage.

Afholdes næste gang:
Mandag 6.- tirsdag 7. september 2023, Ishøj
(Overnatning er ikke inkluderet i prisen)

Har du lyst til at gøre en forskel for dine kolleger og forbedre ergonomien, så tilmeld dig ergonomi-ambassadøruddannelsen lige her (mulige datoer, mere information og tilmelding).

Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Ønsker du at tilegne dig viden og færdigheder til at øge trivsel, arbejdsglæde og effektivt forebygge og håndtere stress på din arbejdsplads?
Så skal du melde dig på MIA’s intensive endagsuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

På dette kursus får du værdifuld viden og praktiske redskaber til at identificere og håndtere mistrivsel samt skabe et godt arbejdsmiljø og understøtte trivslen.

For at sikre den højeste relevans og mulighed for at anvende teorien i praksis efter kurset, vil du undervejs have mulighed for at dele udfordringer og præsentere cases fra din egen hverdag, som vil blive drøftet i undervisningen.

Disse diskussioner vil ruste dig til at håndtere fremtidige udfordringer, dilemmaer og problematikker, samt giver dig praktisk træning og konkrete værktøjer til at løse relevante problemstillinger og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Afholdes næste gang:
Onsdag den 11. oktober 2023, Kolding.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her

Natarbejde – nye anbefalinger

Ved OK 2023 blev det besluttet at indføre Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde i vores overenskomster. 

Disse nye retningslinjer træder i kraft den 1. marts 2024 og har til formål at forbedre arbejdsmiljøet for vores natarbejdere.

NFA’s anbefalinger om natarbejde:

 • Højst tre nattevagter i træk
 • Højst 9 timer ad gangen
 • Mindst 11 timer mellem to vagter
 • Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

Virksomheder, der har natarbejdere, skal derfor gennemføre følgende tiltag:

De lokale parter skal, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, drøfte, om man lever op til NFA’s anbefalinger i de områder af virksomheden, hvor der udføres natarbejde. Drøftelsen skal:

 1. Gennemføres ved iværksættelse af natarbejde og derefter løbende en gang om året. 
 2. Dokumenteres ved udfyldelse af et af parterne udarbejdet skema som indeholder en gennemgang af anbefalingerne. 

Hvis de lokale parter, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, vurderer, at NFA’s anbefalinger følges, anvendes almindelige regler i overenskomsten uændret, herunder reglerne om helbredskontrol.

Hvis de lokale parter, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, vurderer, at NFA’s anbefalinger ikke følges, sættes følgende særlige aktiviteter i værk for medarbejdere, hvis normale arbejdstid om natten ikke er tilrettelagt i overensstemmelse med NFA’s anbefalinger:

a. Virksomheden skal tilbyde årlig helbredskontrol til natarbejderne 

 • Det er obligatorisk for natarbejderen at gennemføre helbredskontrollen hvert andet år.
 • For de natarbejdere, der er fyldt 50 år, anvendes en udvidet helbredskontrol*

b. Gennemførelse af en årlig særlig APV rettet mod natarbejde

 • Identifikation og kortlægning af risici ved natarbejde
 • Vurdering af risici ved natarbejde
 • Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan
 • Opfølgning på handlingsplan

*Indhold og krav til den udvidet helbredskontrol er ikke fastlagt endnu.

Særligt om gravides natarbejde:

DIO II og 3F Transport er enige om fra den 1. marts 2024 at følge NFA’s anbefaling, så gravide medarbejdere maksimalt arbejder 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.
Det forudsætter, at Arbejdstilsynet indarbejder NFA’s anbefalinger om gravides natarbejde.

Herudover forudsætter parterne, at natarbejde ud over 1 nattevagt om ugen bliver omfattet af Barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og at der således vil være adgang til refusion.

Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldte, genoptages drøftelserne mellem parterne.

Gravides natarbejde
Når virksomheden er underrettet om eller på anden måde bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid, skal virksomheden hurtigst muligt og senest 2 uger efter til en uges udgang omlægge medarbejderens arbejdstid eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, så pågældende højst arbejder en nattevagt om ugen.

Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiveren at omlægge arbejdstiden, så pågældende medarbejder højst arbejder 1 nattevagt om ugen, eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, har medarbejderen ret til fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen med betaling som ved graviditetsorlov efter overenskomsten. Der er udelukkende tale om en betalingsregel, som gælder uanset medarbejderens anciennitet og uanset antallet af uger, medarbejderen har fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen.

 

Nyt om arbejdsmiljø – Lovgivning og viden

Opdateret vejledning om støj 

Arbejdstilsynets vejledning til, hvordan du som arbejdsgiver skal forebygge og håndtere støj på arbejdspladsen, er blevet opdateret efter et nyt koncept for AT-vejledninger. 

Det nye koncept har til hensigt at du, som arbejdsgiver, tydeligt får beskrevet dine pligter. 

Læs vejledningen: Støj - AT-vejledning D.6.1 

 

Publikation

Materialer og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet

Få inspiration, viden og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet i mejeribranchen hos 

baujordtilbord.dk/brancher/mejeriindustri samt bfa-i.dk  

Læs mere her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.