Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

3. april 2020

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Corona og arbejdsmiljø

For at undgå spredning af smitte med coronavirus (COVID-19) har regeringen generelt opfordret alle arbejdsgivere (virksomheder) til at vurdere, hvilke medarbejdergrupper der med fordel kan arbejde hjemmefra, samt hvilke der har mulighed for at være på arbejdspladsen uden risici og samtidig forholde sig til sundhedsstyrelsens almindelige retningslinjer samt gældende arbejdsmiljølovgivning.
 
Regler om risikovurdering
Grundlæggende ændrer ansvar hos arbejdsgiver sig ikke, men der stilles nu krav om specifikt ansvar for at kortlægge, om der er risiko for, at ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder, klienter eller andre medarbejdere mm. 
 
Arbejdsgiver har ansvar for løbende at kortlægge risikoen for, om medarbejdere og ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis kortlægningen viser, at der er risici forbundet med arbejdet, er arbejdsgiverens pligt at iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen, herunder f.eks. gennem indretning af arbejdet og følge Sundhedsstyrelsens råd om at mindske smitten.
 
Udsatte medarbejdere
Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver også har ansvar for at beskytte særligt følsomme risikogrupper blandt dine medarbejdere mod farer, som kan være særligt alvorlige for dem – så som smitte med coronavirus. De særligt følsomme grupper kan fx være medarbejdere, der er gravide, kronisk syge eller ældre. Også her opfordrer Arbejdstilsynet til, at du i din risikovurdering følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til disse grupper.

Gode råd fra Sundhedsstyrelsen om ny coronavirus til arbejdspladser og virksomheder 

Se pjece her
 
Gode råd om ny coronavirus til dig, der er arbejdsgiver eller personaleleder

Se pjece her

Brug af værnemidler
Arbejdstilsynet følger Sundhedsstyrelsens opfordring til, at raske borgere ikke benytter mundbind eller andre lignende værnemidler til at forebygge smitte.
 
Der opfordres i stedet til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd til effektiv forebyggelse af smitte, herunder at indrette arbejdet bedst muligt, så risikoen for smitte mindskes, og at du er ekstra opmærksom på at sende medarbejdere hjem, hvis de viser tegn på sygdom.

Se mere på: www.sst.dk 
 
Generelle råd - Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • en god håndhygiejne - primært håndvask samt evt. opsætning af dispenser med håndsprit i fællesområder som kantine, åbne kontorlandskaber, toiletter mv.
 • at undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse,
 • at hoste eller nyse i et engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.
Endvidere anbefales at sikre tilstrækkelig afstand mellem personer, så smitterisikoen mindskes.
 
Læs mere om ofte stillede spørgsmål her
 
Få svar på spørgsmål om Coronavirus (COVID-19) hos AT
 
Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk er der mere viden og information af hente. 
 
Arbejdstilsynet har samlet de hyppigste spørgsmål og svar, som er modtaget i Arbejdstilsynet om Coronavirus og arbejdsmiljø. 

Nye faktaark og opdaterede links

Med henblik på at understøtte arbejdsmiljøorganisationernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde har Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) udarbejdet faktaark om aktuelle emner om arbejdsmiljø.
 
Formålet med faktaarkene er, at de skal give mejeriernes arbejdsmiljøorganisationer mulighed for et hurtigt overblik over de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, der kan forefindes i mejeriindustrien, samt fokusområder.
 
Arbejdstilsynets krav beskrives, og der gives gode råd om, hvad man kan gøre.
 
Hvert ark giver mulighed for et hurtigt overblik over, om det er et relevant emne for mejeriet. 
 
MIA har udarbejdet to ny faktaark om:
 • Psykisk kriseplan (Beredskabsplan) 
 • Inventar og udstyr - Pallereoler
Alle links på faktaarkene er opdaterede.

Se alle faktaark

Bliv ERGONOMIAMBASSADØR - Kursus

Har du lyst til at gøre en forskel for dine kolleger på din arbejdsplads, og være med til at forbedre ergonomien, så tilmeld dig Ergonomiambassadøruddannelsen. 

Her bliver du klædt på til forebyggelse, håndtering og løsninger inden for ergonomiske problemer i praksis, og du kan evt. blive ressourceperson på din arbejdsplads.

For at skabe øget forebyggelse af skader og nedslidning inden for mejeri­branchen udbyder MIA ergonomiambassadøruddannelsen i efteråret 2020.

Ergonomiambassadør uddannelsen afholdes:

Uge: 38: Mandag den 14. september 2020 samt tirsdag den 15. september 2020 samt uge 44: Tirsdag den 27. oktober 2020

Sted for afholdelse:
Arla Foods Taulov Dairy (Taulov Mejeri), Danbovej 2, 7000 Fredericia.

Indhold og tilmelding

Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen - kursus

Har jeres arbejdsmiljøgruppe lyst til at tilegne sig den nyeste viden og praktiske værktøjer inden for det psykiske arbejdsmiljø til gavn for jeres kolleger, virksomheden samt opgaver i hverdagen, så tilmeld jer kurset ”Hold fast i arbejdsglæden – styrk trivslen” .
 
MIA oplever stor interesse og lyst fra arbejdsmiljørepræsentanter fra hhv. ledere og medarbejdere til at få kompetencer på det psykiske arbejdsmiljø.
 
Kurset har bl.a. fokus på:
 • hvad der reelt skaber arbejdsglæde og trivsel
 • hvordan man kan blive bedre til at spotte symptomer på det psykiske arbejdsmiljø som enkeltperson og gruppe – inden det går galt
 • viden om værktøjer, der bruges og virker, og hvad man kan og skal gøre i arbejdsmiljøgrupperne
 • konkrete forslag til enkle og effektive tiltag, der både løfter arbejdsglæden og trivslen - og som dokumenteret efterfølgende også skaber en bedre bundlinje

MIA udbyder i 2020 den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden- styrk trivslen”:

Afholdelsesdage

 • 31. august - 1. september + 24. september 2020 
 • 2. - 3. november + 27. november 2020

 

Indhold og tilmelding

Arbejdsmiljøuddannelsen 2020

Arbejdsmiljøuddannelsen afholdes

 • 7. - 8. september + 5. - 6. oktober
 • 2. - 3. november + 30. november + 1. december

Læs og tilmeld her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.