Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

27. juni 2022

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference 2022 – Program og tilmelding 

 • Indstil jer til Årets pris på arbejdsmiljøområdet 2022

 • Gratis rådgivning om kemi – kontakt JobLife

 • Ny digital kemisk risikovurdering skal hjælpe virksomheder til bedre arbejdsmiljø

 • Nye ensrettede regler for anmeldelse af arbejdsulykker

 • Ændring af arbejdsmiljøloven og smileyordningen

 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

 • Materialer om arbejdsmiljø i mejeriindustrien

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference 2022 – Program og tilmelding

I år afholdes mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference i Herning Kongrescenter onsdag den 23. november 2022 for alle med interesse for arbejdsmiljøarbejdet samt tillidsvalgte. 

På arbejdsmiljøkonferencen er der mulighed for at netværke samt få inspiration, viden og praktiske tilgange til arbejdsmiljøarbejdet.

Årets konference fokuserer på forskellige tilgange til, hvordan vi kan tænke alle faser af arbejdslivet ind i vores arbejde og arbejdsmiljøet. Der ses på, hvordan arbejdslivet kan tilpasses forskellige livsfaser og begivenheder,  herunder hvordan ledelse og medarbejdere kan arbejde med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, og hvordan vi kan understøtte dette i praksis på arbejdspladserne.

Der er eksempler fra forsker, virksomhed uden for mejeribranchen samt en mejerivirksomhed, der alle giver deres bud på, hvordan arbejdslivets faser og arbejdsmiljøet kan tilgås. Konferencen afsluttes af skuespiller, entertainer og komiker, Søs Egelind, der er kendt for at kunne levere pointer til erhvervslivet med meget humor. 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg ser frem til at byde velkommen til et spændende program.

Tilmelding i linket herunder.

For mere information kontakt: Chefkonsulent Stig Erichsen, Tlf.: 5213 2323, E-mail: ster@di.dk 

Se program

Indstil jer til Årets pris på arbejdsmiljøområdet 2022

Vil I være med til at fortælle en historie om jeres gode arbejde med arbejdsmiljøet - som andre kan blive inspireret af, så indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2022. 
 
Arbejdsmiljøprisen er en hyldest til det gode arbejdsmiljø i mejeriindustrien. Prisen er i mange år blevet uddelt til virksomheder i mejeribranchen, der gør en ekstra indsats samt finder nye veje inden for arbejdsmiljøarbejdet. 
 
Prisen tildeles ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats. Dette være store eller mindre indsatser som har betydning for arbejdsmiljøet. Både store og små virksomheder kan blive nomineret, så der er ingen grund til at holde sig tilbage, hvis netop jeres virksomhed gør noget særligt for arbejdsmiljøet.
 
Der lægges i indstillingen vægt på, at: 
 • Arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere har samarbejdet om indsatsen. 
 • Indsatsen har medført konkrete resultater.
 • Indsatsen har skabt en vedvarende, synlig forbedring af arbejdsmiljøet, fx ved at ændre kultur, rutiner eller processer. 
 • Indsatsen (læringen) vil kunne udbredes til andre afdelinger eller arbejdspladser.

Anvend skema for indstilling som kan findes på linket herunder.

Tilmeldingsfristen er fredag den 21. oktober 2022, og vinderne kåres på mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference den 23. november 2022.

Præmien til vinderen af Arbejdsmiljøprisen i 2022 er:

 • Indrammet diplom med vindernes og virksomhedens navn, der overrækkes på MIA´s arbejdsmiljøkonference
 • Den ære og prestige, der er forbundet med at blive kåret som vinder af Arbejdsmiljøprisen 2022.
 
Indstilling bedes indsendt til:
 
Dansk Industri, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)
Chefkonsulent Stig Erichsen, Tlf.: 5213 2323, E-mail: ster@di.dk 

Skema for indstilling

Gratis rådgivning om kemi – kontakt JobLife

Fra den 1. september har virksomheder i mejeribranchen kunnet tilbydes gratis rådgivning til arbejdet med kemi. Allerede nu har mange sites valgt at benytte dette tilbud. Hvis jeres virksomhed har behov for rådgivning om kemi i 2022 eller 2023, så kontakt JobLife allerede nu og få lagt en plan.
 
Tilbud til virksomhedsnære indsatser inddelt i pakker er på områderne:
 1. Kendskab til regler – Mærkning og sikkerhedsdatablade
 2. Overblik over kemiske produkter - oprydning og bortskaffelse
 3. STOP – Substitution (inkl. KRAN), Tekniske hjælpemidler, Organisatoriske forhold, Personlige værnemidler
 4. Kemisk risikovurdering
 5. Instruktion og oplæring
 6. Rengøring – skumudlægning
 7. Reparations- og vedligehold
 8. Opbevaring, oplag, affald
 9. Vådt arbejde
 10. Personlige værnemidler
Der kan vælges én pakke per site.
 
Kontakt til gratis rådgivning på følgende måde:
 1. Kontakt JobLife v/ Gitte Lindhard, Seniorkonsulent, Cand.scient. Biolog,  på  M: +45 30 10 96 94, E: gli@joblife.dk   
 2. JobLife afklarer i samarbejde med virksomheden hvilken pakke der skal aktiveres/igangsættes.
 3. Der laves som opstart en Baseline 1/survey med den person der har det daglige arbejde med styring af kemi, og/eller QHSE, EHS mm.
 4. Virksomheden får pakken
 5. Baseline 2/survey. Der laves en evaluering af indsatsen.
MIA har valgt at JobLife, som den arbejdsmiljøfaglige leverandør i forhold til tilbud om at få sparring og rådgivning angående kemindsatsen i mejeribranchen og hermed de kemipakker, der udbydes.

Ny digital kemisk risikovurdering skal hjælpe virksomheder til bedre arbejdsmiljø

Virksomheder med ansatte, der kan blive udsat for farlig kemi, får nu et digitalt værktøj, der kan hjælpe dem med at foretage den lovpligtige kemiske risikovurdering. I første omgang er værktøjet til virksomheder, der bruger kemiske produkter i forbindelse med rengøring eller har ansatte, der svejser eller skærer i metal.
 

Se mere her

Nye ensrettede regler for anmeldelse af arbejdsulykker

Fra den 1. juli 2022 træder nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

Når arbejdsgivere anmelder arbejdsulykker korrekt, giver det bedre mulighed for at forebygge nye arbejdsulykker, og det sikrer, at tilskadekomne, som er kommet så meget til skade, at de har et varigt mén eller tab af erhvervsevne, kan få udmålt erstatning i arbejdsskadesystemet. 

Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker. Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet. Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde på virk.dk. Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker, der fører til fravær, blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. 

Arbejdsulykker uden fravær

I situationer, hvor tilskadekomne ikke har fravær på grund af arbejdsulykken, skal arbejdsgivere fortsat anmelde arbejdsulykken til deres arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis de vurderer, at skaden eksempelvis vil give tilskadekomne et varigt mén. Fristen for anmeldelse er 14 dage efter tilskadekomstdagen. 

Anmeldelse på virk.dk

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk uanset, om anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan - som i dag - fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år.

Se mere på

Ændring af arbejdsmiljøloven og smileyordningen

Folketinget har vedtaget en ændring af arbejdsmiljøloven, der indebærer, at smileyordningen ophører i starten af 2023. Ændringen betyder en ny faktabaseret visningsordning vedr. virksomheders arbejdsmiljø. Den nye ordning skal fra 2023 vise, om Arbejdstilsynet har været på besøg på en virksomhed, samt om virksomheden har fået en afgørelse. Ordningen skal skabe større gennemsigtighed og understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne.

Se mere her

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

Er du valgt for nylig som arbejdsmiljørepræsentant så tilmeld dig til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien.
 
Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. MIA har planlagt en uddannelse, der er branchespecifik kun for mejeribranchen.
 
Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.
 
Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sammenhængende forløb på 2 + 2 dage, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi. 
 
Afholdelsesdage 2022
 
05.09.2022 - 06.09.2022 + 03.10.2022 - 04.10.2022 (1 ledig plads)
07.11.2022 + 08.11.2022 + 28.11.2022 - 29.11.2022
 
Afholdelsesdage 2023
 
17.04.2023 -18.04.2023 + 22.05.2023 - 23.05.2023
04.09.2023 - 05.09.2023 + 02.10.2023 - 03.10.2023
06.11.2023 - 07.11.2023 + 05.12.2023 - 06.12.2023
 
Formentlig kommer der endnu en uddannelse januar/februar. Følg med på hjemmesiden.

Se mere her

Materialer om arbejdsmiljø i mejeriindustrien

Få branchespecifik viden og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet på vores portal Bau Jord til Bord – Mejeriindustrien. Her kan du se mere om arbejdsmiljøkonferencen 2021, Faktaark, værktøjer, vejledninger, videoer mm. 

Se mere på

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.