Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

22. september 2023

Nyhedsbrev 3/2023 fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonferencen 2023 – Tilmeldingen er stadig åben

Indstil jer til Årets pris på Arbejdsmiljøområdet 2023 – Vinder din arbejdsplads i år?

Nye datoer til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

Nyt om arbejdsmiljø: Uanmeldte besøg fra Arbejdstilsynet og hvor meget må gravide løfte

Materialer og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2023

I år afholdes Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference:

Onsdag den 22. november 2023 i Herning Kongrescenter 

For alle med interesse for arbejdsmiljøarbejdet samt tillidsvalgte. 

På arbejdsmiljøkonferencen er der mulighed for at netværke samt få inspiration, viden og praktiske tilgange til arbejdsmiljøarbejdet.

Årets konference har fokus på, hvordan den attraktive arbejdsplads kan skabes i praksis. 

Tilmeld dig her – læs mere 

På konferencen præsenterer en større ekstern virksomhed sit bud på hvordan dette bør nytænkes. Der ses på hvad ledere og tillidsvalgte kan gøre for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, og begrebet psykologisk tryghed uddybes gennem en blanding af teori og praktiske øvelser.

I programmet har også et spændende trivselspanel med seks deltager fra mejeribranchen der diskuterer og giver deres bud på Hvorfor skal vi skabe en attraktiv arbejdsplads? & Hvem er vigtige aktører for at dette lykkes?

Konferencen afsluttes af Thomas Mygind der med vid, bid, humor og smittende energi tager et livtag med vores tendens til periodisk trutmund og leverer med enkle metoder effektive genveje til bedre relationer, øget trivsel og større personligt overskud.

Mejeriernes Arbejdsmiljøudvalg ser frem til at byde velkommen til et spændende program.

Tilmeld dig og dine kolleger her, hvor du også kan læse mere om selve dagen, og indsende forslag til Årets arbejdsmiljøpris. 

For mere information kontakt: Chefkonsulent Stig Erichsen, Tlf.: 5213 2323, E-mail: ster@di.dk

Indstil jer til Årets pris på arbejdsmiljøområdet!

Vil I være med til at fortælle en historie om jeres gode arbejde med arbejdsmiljøet - som andre kan blive inspireret af - så indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2023.

Arbejdsmiljøprisen er en hyldest til det gode arbejdsmiljø i mejeriindustrien. Prisen er i mange år blevet uddelt til virksomheder i mejeribranchen, der gør en ekstra indsats samt finder nye veje inden for arbejdsmiljøarbejdet.

Prisen tildeles ud fra tankegangen, at arbejdsmiljøindsatsen er et fælles ansvar, og værdsætter både store eller små bidrag som har betydning for arbejdsmiljøet. 

Det kan være store eller mindre indsatser som har betydning for arbejdsmiljøet.

Både store og små virksomheder kan blive nomineret, så der er ingen grund til at holde sig tilbage, hvis netop jeres virksomhed gør noget særligt for arbejdsmiljøet.

Der lægges i indstillingen vægt på, at: 

Arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere har samarbejdet om indsatsen. 

Indsatsen har medført konkrete resultater.

Indsatsen har skabt en vedvarende, synlig forbedring af arbejdsmiljøet, fx ved at ændre kultur, rutiner eller processer. 

Indsatsen (læringen) kan udbredes til andre afdelinger eller arbejdspladser.

Find indstillingsformularen og vejledningen HER.

Tilmeldingsfristen er fredag den 20. oktober 2023 og vinderne kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference den 22. november 2023.

Præmien til vinderen af Arbejdsmiljøprisen i 2023 er:

Indrammet diplom med vindernes og virksomhedens navn, der overrækkes på MIA´s arbejdsmiljøkonference.

Den ære og prestige forbundet med at blive kåret som vinder af Arbejdsmiljøprisen 2023.

Indstillinger skal indsendes til Dansk Industri, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA), Chefkonsulent Stig Erichsen, M: 5213 2323, E: ster@di.dk

Vil du forbedre arbejdsmiljøet i mejeriindustrien?

Er du blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant for nylig? Så tilmeld dig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

MIA har planlagt en uddannelse der er branchespecifik kun for mejeribranchen. MIA har desuden prioriteret, at uddannelsen i Mejeriindustrien er 2+2 dage, der inkluderer en dag med Ergonomi, da det er et af branchens væsentligste arbejdsmiljøudfordringer.

Afholdes næste gang:
M4, 2023: 6.-7. november og 5.-6. december 2023, Odense M - Venteliste

M1, 2024: 4.-5. marts og 8.-9. april 2024, Odense M - FÅ pladser
M2, 2024: 13.-14. maj og 3.-4. juni 2024, Odense M
M3, 2024: 2.-3. september og 7.-8. oktober 2024, Odense M
M4, 2024: 4.-5. november og 2.-3. december 2024, Odense M

Læs mere om uddannelsen, mulige datoer og tilmeld dig her.

Nyt om arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet stopper varsling

Fremover vil alle besøg fra Arbejdstilsynet som hovedregel være uanmeldte.

Fra 1. juli 2023 vil virksomheder ikke længere modtage et brev 1-12 måneder, før Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg.

Tidligere plejede Arbejdstilsynet at skrive ud og varsle en virksomhed om, at Arbejdstilsynet ville besøge virksomheden inden for de næste 12 måneder, men da varslingerne ofte skabte usikkerhed for virksomhederne om, hvordan de skulle forholde sig til besøget, har Arbejdstilsynet valgt at sløjfe varslingsbrevene. 

Virksomheder vil som hidtil blive udtaget til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger, f.eks. ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver, oplyser Arbejdstilsynet på sin hjemmeside. 

 

Læs mere her

Nyt om arbejdsmiljø: Hvor meget må du løfte som gravid

Arbejdstilsynet har foretaget enkelte præciseringer i afsnittet om gravides løftearbejde i AT-vejledningen om gravide og ammendes arbejdsmiljø.

Præciseringen i vejledningen om gravide og ammendes arbejdsmiljø går på, at løft af byrder over 10 kg mange gange om dagen, kan udgøre en risiko for for tidlig fødsel.

Samtidig præciseres, at ved løft af byrder over 10 kg tyder forskning på, at gravide har risiko for spontan abort og for tidlig fødsel ved en samlet daglig løftemængde over 1000 kg.

På baggrund af dette har Arbejdstilsynet netop præciseret afsnittet om løftearbejde i vejledningen om gravide om ammendes arbejdsmiljø.

Læs mere her

Materialer og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet

Vejen til bedre sikkerhed

Branchefællesskabet for industrien har udarbejdet ”Vejen til bedre sikkerhed” for at give inspiration og konkrete værktøjer til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Klik ind på de 8 værktøjer og kom i gang med at øge sikkerheden på jeres arbejdsplads. I kan også få en konkret guide til at anvende værktøjet og se hvordan andre virksomheder har arbejdet med at øge sikkerheden.

I kan også finde ud af på hvilket niveau i arbejder med sikkerhed på jeres arbejdsplads, så I kan øge sikkerheden på jeres arbejdsplads.

Læs mere i boksen nedenfor. 

Få desuden inspiration, viden og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet i mejeribranchen hos baujordtilbord.dk/brancher/mejeriindustri samt bfa-i.dk  

Vejen til ....

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.