Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

18. juni 2020

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference den 18. november 2020
 • Gode råd til at undgå smitte på arbejdspladsen
 • Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte
 • Viden og Fakta om arbejdsmiljøet
 • Uddannelser/kurser

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference den 18. november 2020

MIA forventer at kunne afholde konferencen som normalt, og udviklingen af regeringens retningslinjer i henhold til Corona, følges tæt. 

Bæredygtigt arbejdsliv – At lykkes i praksis

Igen i år afholdes mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference i Herning Kongrescenter for alle med interesse for arbejdsmiljøarbejdet samt tillidsvalgte. På arbejdsmiljøkonferencen er der mulighed for at netværke samt få inspiration, viden og praktiske tilgange til arbejdsmiljøarbejdet.

Årets konference fokuserer på det praktiske arbejdsmiljøarbejde, og hvilke tilgange virksomhederne har taget i praksis, for at forebygge og håndtere særlige udfordringer i dagligdagen. Bæredygtigt arbejdsliv dækker over alle de virksomheds- og arbejdsmiljøindsatser, som skaber rammer og strukturer, der understøtter, at det er sundt, sikkert og udviklende at gå på arbejde gennem hele livet, så arbejdet samtidig giver mening for den enkelte.

Forskellige mejerivirksomheder samt oplægsholdere fra virksomheder uden for mejerierne vil give deres bud på arbejdsmiljø i praksis. Konferencen afsluttes med et indlæg fra en kapacitet, der er kendt for at kunne tænke nyt og samtidig holde begge benene på jorden. 

Mejeriernes Arbejdsmiljøudvalg ser frem til at byde velkommen til et spændende program.

Programmet for konferencen sendes ud snarest muligt og senest i august sammen med information om indstilling af årets arbejdsmiljøgruppe.

For mere information kontakt: Stig Erichsen, ster@di.dk

Gode råd til at undgå smitte på arbejdspladsen

Virksomhederne har mange gode forslag til, hvordan man i praksis bedst indretter arbejdspladsen for at undgå smitte med coronavirus, når medarbejderne vender tilbage i forbindelse med genåbning. 
 
Få bl.a. god inspiration til:
 • Information til medarbejderne
 • Arbejdsplan
 • Hold afstand
 • Adgangsveje og elevatorer
 • Rengøring
 • Eksterne personer og aktiviteter
 • Omklædning
 • Kantine

DI opdaterer løbende listen med gode råd.

Se mere her 
 
Få svar på spørgsmål om Coronavirus (COVID-19) hos AT
 
Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk er der mere viden og information at hente. 
 
Arbejdstilsynet har samlet de hyppigste spørgsmål og svar, som er modtaget i Arbejdstilsynet om Coronavirus og arbejdsmiljø. 
 
Se mere her

Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren samarbejder med medarbejderne og AMO om at forebygge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af coronasituationen.

Det er en opgave på lige fod med andre arbejdsmiljøopgaver at forebygge og håndtere coronasmitte og andre coronarelaterede arbejdsmiljøproblemstillinger. Derfor skal arbejdsgiveren inddrage medarbejderne i arbejdet, og hvis arbejdspladsen har en arbejdsmiljøorganisation (AMO/MED), skal denne inddrages.

Gode råd til at inddrage medarbejderne

Arbejdstilsynet har udarbejdet et informationsmateriale, der giver arbejdspladserne gode råd om, hvordan de kan inddrage medarbejderne og AMO i arbejdet med at forebygge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen.

1. Hav en åben dialog

Tal åbent om problemer og usikkerhed i forbindelse med at forebygge coronasmitte. Det er en ny situation for både ledere og medarbejdere, og I kan nå de bedste løsninger, hvis I taler åbent sammen.

2. Gå systematisk frem

Sæt jer ind i og tag udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Afdæk jeres processer og arbejdsopgaver: Hvor kan I iværksætte tiltag, der kan håndtere coronarelaterede problematikker.

3. Få et fælles ejerskab

Tag fat på de opgaver og problemer, som er relevante på arbejdspladsen og inddrag medarbejderne aktivt i at finde den rigtige løsning. De bedste løsninger er dem, som alle på arbejdspladsen føler et ejerskab for.

4. Husk at informere

Informer og involver medarbejderne. Det kan ske gennem opslag, e-mails og interne nyhedsbreve samt ved personalemøder osv. Giv medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål og vær åben over for deres input.

 

Se mere

Viden og fakta om arbejdsmiljøet

Få mere viden, værktøjer og fakta om arbejdsmiljøarbejdet inden for mejeriindustrien

Se mere

Kursus - bliv ERGONOMIAMBASSADØR

Har du lyst til at gøre en forskel for dine kolleger på din arbejdsplads, og være med til at forbedre ergonomien, så tilmeld dig Ergonomiambassadøruddannelsen. 

Her bliver du klædt på til forebyggelse, håndtering og løsninger inden for ergonomiske problemer i praksis, og du kan evt. blive ressourceperson på din arbejdsplads.

For at skabe øget forebyggelse af skader og nedslidning inden for mejeri­branchen udbyder MIA ergonomiambassadøruddannelsen i efteråret 2020.

Ergonomiambassadør uddannelsen afholdes:

Uge: 38: Mandag den 14. september 2020 samt tirsdag den 15. september 2020
Uge: 44: Tirsdag den 27. oktober 2020

Sted for afholdelse: Arla Foods Taulov Dairy (Taulov Mejeri), Danbovej 2, 7000 Fredericia.

Læs og tilmeld her

Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen - kursus

Har jeres arbejdsmiljøgruppe lyst til at tilegne sig den nyeste viden og praktiske værktøjer inden for det psykiske arbejdsmiljø til gavn for jeres kolleger, virksomheden samt opgaver i hverdagen, så tilmeld jer kurset ”Hold fast i arbejdsglæden – styrk trivslen”.

MIA oplever stor interesse og lyst fra arbejdsmiljørepræsentanter fra hhv. ledere og medarbejdere til at få kompetencer på det psykiske arbejdsmiljø.

Kurset har bl.a. fokus på:
 • hvad der reelt skaber arbejdsglæde og trivsel
 • hvordan man kan blive bedre til at spotte symptomer på det psykiske arbejdsmiljø som enkeltperson og gruppe - inden det går galt
 • viden om værktøjer, der bruges og virker, og hvad man kan og skal gøre i arbejdsmiljøgrupperne
 • konkrete forslag til enkle og effektive tiltag, der både løfter arbejdsglæden og trivslen - og som dokumenteret efterfølgende også skaber en bedre bundlinje
MIA udbyder i 2020 den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden- styrk trivslen”:
 
Afholdelsesdage:
 • 31. august - 1. september + 24. september 2020
 • 2. - 3. november + 27. november 2020

Læs mere og tilmeld her

Arbejdsmiljøuddannelsen - mejeriindustrien

Hvorfor tage dette kursus?

Når der i en virksomhed er 10 ansatte, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering ske omkring en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sammenhængende forløb på 2 + 2 dage, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi. 

Afholdelsesdage:

7. - 8. september + 5. - 6. oktober 2020 
2. - 3. november + 30. november + 1. december 2020 

 

 

Læs og tilmeld her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.