Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

11. oktober 2021

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Tilmeld jer Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference - den 24. november 2021 
 • En tryg afvikling af MIA-konferencen med opmærksomhed på forebyggelse af Covid-19 smitte
 • Indstil jer til Årets pris på Arbejdsmiljøområdet 2021
 • Gratis rådgivning om kemi – kontakt JobLife fra den 1. september 2021
 • Kemivideoer
 • Faktablade
 • Kurser & Uddannelse

Tilmeld jer mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference - den 24. november 2021

 

                                                

I år afholdes mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference i Herning Kongrescenter onsdag den 24. november 2021 for alle med interesse for arbejdsmiljøarbejdet samt tillidsvalgte. På arbejdsmiljøkonferencen er der mulighed for at netværke samt få inspiration, viden og praktiske tilgange til arbejdsmiljøarbejdet.

Årets konference fokuserer på det praktiske arbejdsmiljøarbejde og hvilke tilgange, virksomhederne har taget i praksis for at forebygge og håndtere særlige udfordringer i dagligdagen.  Bæredygtigt arbejdsliv dækker over alle de virksomheds- og arbejdsmiljøindsatser, som skaber rammer og strukturer, der understøtter, at det er sundt, sikkert og udviklende at gå på arbejde gennem hele livet, så arbejdet samtidig giver mening for den enkelte.

Forskellige mejerivirksomheder samt oplægsholdere fra virksomheder uden for mejerierne vil give deres bud på arbejdsmiljø i praksis. Konferencen afsluttes med et indlæg fra en kapacitet, der er kendt for at kunne tænke nyt og samtidig holde begge benene på jorden. 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg ser frem til at byde velkommen til et spændende program. Find program her

For mere information kontakt: Chefkonsulent Stig Erichsen, Tlf.: 5213 2323, E-mail: ster@di.dk 

Tilmelding

En tryg afvikling af MIA-konferencen med opmærksomhed på forebyggelse af Covid-19 smitte

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) har stor fokus på forebyggelse af Covid-19 smitte. Derfor kobler MIA konferencen sig på konceptet TrygtMCH, der er et MCH-koncept, der sørger for trygge og sundhedsforsvarlige rammer om konferencer og events, og som til enhver tid vil følge eventuelt gældende Covid-19-retningslinjer. Fra ankomst til afgang vil et møde i MCH være enkelt, trygt og ansvarligt.

For at understøtte yderligere forebyggelse af Covid-19 smitte og gennemføre en så sikker afvikling af arbejdsmiljøkonferencen som muligt, anbefaler MIA alle deltagere ved konferencen at få foretaget en PCR-test, således at testresultatet foreligger før ankomst til konferencen. En negativ PCR-test er gældende 96 timer fra tidspunktet for testning.

Indstil jer til Årets pris på arbejdsmiljøområdet 2021

Vil I være med til at fortælle en historie om jeres gode arbejde med arbejdsmiljøet, som andre kan blive inspireret af, så indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2021. 
 
Arbejdsmiljøprisen er en hyldest til det gode arbejdsmiljø i mejeriindustrien. Prisen er i mange år blevet uddelt til virksomheder i mejeribranchen, der gør en ekstra indsats samt finder nye veje inden for arbejdsmiljøarbejdet. 
 
Prisen tildeles en ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats. Dette være store eller mindre indsatser, som har betydning for arbejdsmiljøet. Både store og små virksomheder kan blive nomineret, så der er ingen grund til at holde sig tilbage, hvis netop jeres virksomhed gør noget særligt for arbejdsmiljøet.
 
Der lægges i indstillingen vægt på, at: 
 • Arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere har samarbejdet om indsatsen
 • Indsatsen har medført konkrete resultater
 • Indsatsen har skabt en vedvarende, synlig forbedring af arbejdsmiljøet, fx ved at ændre kultur, rutiner eller processer
 • Indsatsen (læringen) vil kunne udbredes til andre afdelinger eller arbejdspladser.
Anvend skema for indstilling, som kan findes herunder
 
Tilmeldingsfristen er fredag den 22. oktober 2021, og vinderne kåres på mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference den 24. november 2021.
 
Præmien til vinderen af Arbejdsmiljøprisen i 2021 er:
 • Indrammet diplom med vindernes og virksomhedens navn, der overrækkes på MIA´s arbejdsmiljøkonference
 • Den ære og prestige, der er forbundet med at blive kåret som vinder af Arbejdsmiljøprisen 2021
 • Endelig vil vinderne også modtage en gave, der først offentliggøres ved overrækkelsen.
Indstilling bedes indsendt til:
Dansk Industri, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)
Chefkonsulent Stig Erichsen, Tlf.: 5213 2323, E-mail: ster@di.dk

Indstillingsskema

Gratis rådgivning om kemi – kontakt JobLife fra den 1. september 2021

Fra den 1. september har virksomheder i mejeribranchen kunnet tilbydes gratis rådgivning til arbejdet med kemi. Der kan vælges én pakke per site. 

Hvis jeres virksomhed har behov for rådgivning om kemi i 2022, så kontakt allerede nu JobLife og få lagt en plan.

Tilbud til virksomhedsnære indsatser inddelt i pakker er på områderne:
 1. Kendskab til regler – mærkning og sikkerhedsdatablade
 2. Overblik over kemiske produkter - oprydning og bortskaffelse
 3. STOP – Substitution (inkl. KRAN), Tekniske hjælpemidler, Organisatoriske forhold, Personlige værnemidler
 4. Kemisk risikovurdering
 5. Instruktion og oplæring
 6. Rengøring – skumudlægning
 7. Reparations- og vedligehold
 8. Opbevaring, oplag, affald
 9. Vådt arbejde
 10. Personlige værnemidler
Kontakt til rådgivningen foregår pr. 1. september 2021 på følgende måde:
 1. Kontakt JobLife v/ Gitte Lindhard, Seniorkonsulent, Cand.scient. Biolog,  på M: +45 30 10 96 94, E: gli@joblife.dk   
 2. JobLife afklarer i samarbejde med virksomheden hvilken pakke der skal aktiveres/igangsættes
 3. Der laves som opstart en Baseline 1/survey med den person, der har det daglige arbejde med styring af kemi, og/eller QHSE, EHS mm.
 4. Virksomheden får pakken
 5. Baseline 2/survey. Der laves en evaluering af indsatsen.
MIA har valgt, at JobLife, som den arbejdsmiljøfaglige leverandør i forhold til tilbud om at få sparring og rådgivning angående kemindsatsen i mejeribranchen, og hermed de kemipakker, der udbydes.

Kemivideoer

Der er udarbejdet 6 kemifilm på mejerivirksomheder, der bl.a. skal understøtte instruktion og oplæring på det kemiske område, disse er:
 1. Kemiaffald – herunder sortering, mærkning og opbevaring
 2. Skumudlægning – herunder værnemidler og ventilation
 3. Vedligehold – herunder fokus på svejsning og øvrig kemi (det vilkår at medarbejderne skal have kendskab til alt kemi på et mejeri)
 4. Værnemidler – handsker, åndedrætsværn, briller og tøj
 5. Mærkningen på farestiketterne og oplysninger om sikkerhedsdata-blade
 6. Opbevaring (indendørs og udendørs) og håndteringer.

Kemifilm

Faktablade

Mejeriindustriens arbejdsmiljøudvalg (MIA) har hos JobLife fået lavet et nyt faktaark. 
 • Fakta om svejsning i metal

Find faktaark her

Kurser og uddannelse

Arbejdsmiljøuddannelsen – Mejeriindustrien

Hvorfor tage dette kursus?

Når der i en virksomhed er 10 ansatte, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering ske omkring en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sammenhængende forløb på 2 + 2 dage, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.

Afholdelsesdage

2022

14. - 15. marts + 11. april samt 12. april

16. - 17. maj + 13. juni samt 14. juni

5. - 6. september + 3. oktober samt 4. oktober

7. - 8. november + 28. november samt 29. november

Læs og tilmeld her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.