Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

22. september 2022

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference 2022 – Program og tilmelding 

 • Indstil jer til Årets pris på Arbejdsmiljøområdet 2022

 • Gratis rådgivning om kemi – Der åbnes op for at kunne få endnu et besøg  

 • Ny Branchevejledning om Aerosoler i Mejeribranchen med fokus på skumrengøring

 • Ny ergonomi-ambassadøruddannelse 2023

 • Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

 • Ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer skal gøre reglerne lettere at forstå

 • Forældede vejledninger om tekniske hjælpemidler er ophævet

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference 2022 – Program og tilmelding

I år afholdes mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference i Herning Kongrescenter onsdag den 23. november 2022 for alle med interesse for arbejdsmiljøarbejdet samt tillidsvalgte. 

På arbejdsmiljøkonferencen er der mulighed for at netværke samt få inspiration, viden og praktiske tilgange til arbejdsmiljøarbejdet.

Årets konference fokuserer på forskellige tilgange til, hvordan vi kan tænke alle faser af arbejdslivet ind i vores arbejde og arbejdsmiljøet. Der ses på, hvordan arbejdslivet kan tilpasses forskellige livsfaser og begivenheder,  herunder hvordan ledelse og medarbejdere kan arbejde med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, og hvordan vi kan understøtte dette i praksis på arbejdspladserne.

Der er eksempler fra forsker, virksomhed uden for mejeribranchen samt en mejerivirksomhed, der alle giver deres bud på, hvordan arbejdslivets faser og arbejdsmiljøet kan tilgås. Konferencen afsluttes af skuespiller, entertainer og komiker, Søs Egelind, der er kendt for at kunne levere pointer til erhvervslivet med meget humor. 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg ser frem til at byde velkommen til et spændende program.

Se program og tilmeld jer på linket herunder.

For mere information kontakt: Chefkonsulent Stig Erichsen, Tlf.: 5213 2323, E-mail: ster@di.dk  

Program og tilmeld

Indstil jer til Årets pris på arbejdsmiljøområdet 2022

Vil I være med til at fortælle en historie om jeres gode arbejde med arbejdsmiljøet, som andre kan blive inspireret af, så indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2022. 
 
Arbejdsmiljøprisen er en hyldest til det gode arbejdsmiljø i mejeriindustrien. Prisen er i mange år blevet uddelt til virksomheder i mejeribranchen, der gør en ekstra indsats samt finder nye veje inden for arbejdsmiljøarbejdet. 
 
Prisen tildeles ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats. Dette være store eller mindre indsatser som har betydning for arbejdsmiljøet. Både store og små virksomheder kan blive nomineret, så der er ingen grund til at holde sig tilbage, hvis netop jeres virksomhed gør noget særligt for arbejdsmiljøet.
 
Der lægges i indstillingen vægt på, at: 
 • Arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere har samarbejdet om indsatsen. 
 • Indsatsen har medført konkrete resultater.
 • Indsatsen har skabt en vedvarende, synlig forbedring af arbejdsmiljøet, fx ved at ændre kultur, rutiner eller processer. 
 • Indsatsen (læringen) vil kunne udbredes til andre afdelinger eller arbejdspladser.
Tilmeldingsfristen er fredag den 21. oktober 2022, og vinderne kåres på mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference den 23. november 2022.

Præmien til vinderen af Arbejdsmiljøprisen i 2022 er:
 • Indrammet diplom med vindernes og virksomhedens navn, der overrækkes på MIA´s arbejdsmiljøkonference
 • Den ære og prestige, der er forbundet med at blive kåret som vinder af Arbejdsmiljøprisen 2022.
Anvend skema for indstilling som kan findes på linket herunder.
 
Indstilling bedes indsendt til:
 
Dansk Industri, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)
Chefkonsulent Stig Erichsen, Tlf.: 5213 2323, E-mail: ster@di.dk 

Skema for indstilling

Gratis rådgivning om kemi – Der åbnes op for at kunne få endnu et besøg

Fra den 1. september har virksomheder i mejeribranchen kunnet tilbydes gratis rådgivning til arbejdet med kemi. Allerede nu har mange sites valgt at benytte dette tilbud. Hvis jeres virksomhed har behov for rådgivning om kemi i 2022 eller 2023, så kontakt JobLife allerede nu og få lagt en plan.
 
Tilbud til virksomhedsnære indsatser inddelt i pakker er på områderne:
 1. Kendskab til regler – Mærkning og sikkerhedsdatablade
 2. Overblik over kemiske produkter - oprydning og bortskaffelse
 3. STOP – Substitution (inkl. KRAN), Tekniske hjælpemidler, Organisatoriske forhold, Personlige værnemidler
 4. Kemisk risikovurdering
 5. Instruktion og oplæring
 6. Rengøring – skumudlægning
 7. Reparations- og vedligehold
 8. Opbevaring, oplag, affald
 9. Vådt arbejde
 10. Personlige værnemidler
Kontakt til gratis rådgivning på følgende måde:
 1. Kontakt JobLife v/ Gitte Lindhard, Seniorkonsulent, Cand.scient. Biolog,  på M: +45 30 10 96 94, E: gli@joblife.dk 
 2. JobLife afklarer i samarbejde med virksomheden hvilken pakke, der skal aktiveres/igangsættes.
 3. Der laves som opstart en Baseline 1/survey med den person, der har det daglige arbejde med styring af kemi, og/eller QHSE, EHS mm.
 4. Virksomheden får pakken
 5. Baseline 2/survey. Der laves en evaluering af indsatsen.
MIA har valgt, at JobLife som den arbejdsmiljøfaglige leverandør i forhold til tilbud om at få sparring og rådgivning angående Kemindsatsen i Mejeribranchen, og hermed de kemipakker, der udbydes.

Ny Branchevejledning om Aerosoler i Mejeriindustrien med fokus på skumrengøring

Vejledningen er udgivet af BAU Jord til Bord, herunder Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA), der er industriens parters fora for samarbejde om initiativer til forbedring af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Indholdet er udtryk for parternes fælles holdning til emnet.

Dette er en generel vejledning. Der kan derfor være forhold på jeres virksomhed, som gør, at I som virksomhed bør tage kontakt til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Arbejdstilsynet har haft BAU-vejledningen til gennemsyn og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. 

Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og gør opmærksom på, at der kan være arbejdsmiljøproblemstillinger og arbejdsmiljøkrav, der ikke er behandlet i vejledningen.

Denne publikationer kan findes i elektronisk form på BAU Jord til Bords/Mejeriindustriens hjemmeside. Se herunder.

Publikation

Ny ergonomiambassadør-uddannelse 2023

Vil du gøre en forskel for dine kolleger og vil du hjælpe med at forebygge arbejdsskader og nedslidning? Så er uddannelsen til ergonomiambassadør noget for dig!

MIA udbyder ny uddannelse som ergonomiambassadør særligt målrettet mejeribranchen. 

Målet er, at ergonomiambassadørerne skal styrke forebyggelse af skader og nedslidning.

Bliv klædt på til at vurdere, vejlede i og fremme den gode ergonomi på din arbejdsplads. 

Uddannelsen retter fokus mod at forebygge skader i forbindelse med løft og håndtering samt nedslidning af kroppen som følge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Har du lyst til at gøre en forskel for dine kolleger på din arbejdsplads og være med til at forbedre ergonomien, så tilmeld dig Ergonomiambassadør-uddannelsen. 

Ergonomiambassadør-uddannelsen afholdes som et 1 + 1 dages kursus på følgende dage:
Tirsdag den 17. januar - onsdag den 18. januar 2023 (Eksternat) 

Sted for afholdelse: Arla Foods, Danmarks Protein, Sønderupvej 26, Nr. Vium, 6920 Videbæk.

Uddannelsen understøtter supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.

Se mere og tilmeld dig på linket herunder.

Se mere og tilmeld

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien

Er du valgt for nylig som arbejdsmiljørepræsentant så tilmeld dig til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i mejeriindustrien.
 
Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. MIA har planlagt en uddannelse der er branchespecifik kun for mejeribranchen.
 
Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.
 
Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sammenhængende forløb på 2 + 2 dage, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi. 
 
Afholdelsesdage 2022
07.11.2022 + 08.11.2022 + 28.11.2022 - 29.11.2022
 
Afholdelsesdage 2023
30.01.2023 - 31.01.2023 + 27.02.2023 - 28.02.2023
17.04.2023 -18.04.2023 + 22.05.2023 - 23.05.2023
04.09.2023 - 05.09.2023 + 02.10.2023 - 03.10.2023
06.11.2023 - 07.11.2023 + 05.12.2023 - 06.12.2023
 
Tilmeld dig herunder.

Se mere her

Ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer skal gøre reglerne lettere at forstå

For at gøre reglerne om grænseværdier for kemiske stoffer og materialer (kemiske agenser) mere tydelige og overskuelige, har Arbejdstilsynet foretaget en regelteknisk og sproglig modernisering af grænseværdibekendtgørelsen. Dette skal gøre reglerne lettere at forstå for virksomhederne.

Se mere på linket herunder.

Se mere her

Forældede vejledninger om tekniske hjælpemidler er ophævet

I forlængelse af udstedelsen af nye bekendtgørelser om anvendelse og indretning af tekniske hjælpemidler den 1. juli 2022 har Arbejdstilsynet nu ophævet 10 At-anvisninger, meddelelser og vejledninger, primært fordi de ikke længere er relevante.

Se mere herunder.

Se mere på

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.