Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

2. december 2021

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Temaer i dette nyhedsbrev er:

 • Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2021

 • Årets Arbejdsmiljøpris 2021

 • Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference 2022 - Dato

 • PERMA - Skab en positiv arbejdskultur

 • Gratis rådgivning om kemi – kontakt JobLife

 • Kemivideoer

 • Ny vejledning om kemisk arbejdsmiljø i industrien

 • Materialer om arbejdsmiljø i mejeriindustrien

 • Kurser & Uddannelse

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2021

 

                                                

Konferencen blev afviklet den 24. november 2021 i Herning Kongrescenter/via streaming med deltagelse af ca. 650 repræsentanter fra mejeriindustrien og arbejdsmarkedets parter. Konferencen foregik som et combiformat, hvor der var ca. 300 deltagere, der fysisk fremmødte i Herning samt ca. 350 deltagere på distancen via live streaming.

MIA vil i denne anledning sige mange tak for den omstillingsparathed, der var hos virksomhederne og deltagerne i forbindelse med, at det meget sent i forløbet op til afviklingen blev besluttet, hvilket format konferencen skulle have på grund af udviklingen af COVID-19 i samfundet samt det ønskede forebyggelsesniveau, mejeribranchen ønskede. Endnu engang tak.

Årets konference fokuserede på det praktiske arbejdsmiljøarbejde og hvilke tilgange, virksomhederne havde taget i praksis for at forebygge og håndtere særlige udfordringer i dagligdagen og som samtidig bidrog til et bæredygtigt arbejdsliv.

Forskellige mejerivirksomheder samt oplægsholdere fra virksomheder uden for mejerierne gav deres bud på deres arbejdsmiljøarbejde i praksis.

MIA vil gerne takke deltagerne for de allerede indsendte evalueringer og samtidig opfordre alle til at svare på evalueringen. Evalueringen giver et godt indblik i, hvad deltagerne fandt var det bedste ved arbejdsmiljøkonferencen, hvad MIA kan ændre for at gøre konferencen bedre, samt ideer og emner til næste års arbejdsmiljøkonference.

Samtlige indlægsholderes power-point præsentationer (i pdf) fra dagen er lagt på MIA´s hjemmeside og dermed tilgængelige.

Find dem her

Årets Arbejdsmiljøpris 2021

Prisen tildeles en ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats og Årets arbejdsmiljøpris 2021 gik til HOCOs (Arla Foods amba) afdeling for Indvejning og Kasein. Karl Ovesen overrakte på vegne af MIA vinderne et indrammet diplom med titlen som ”Årets Arbejdsmiljøpris 2021", der nu kan pryde en væg på HOCO, samt et gavekort på 3.000 kr., som AMO kan anvende til et selvvalgt socialt formål. Endelig fik vinderne blomster samt en t-shirts hver med et synligt bevis på, at de var blevet kåret som vinder af Årets Arbejdsmiljøpris 2021 i mejeriindustrien.

Arbejdsmiljøgruppen består af arbejdsmiljørepræsentant Flemming Noer, arbejdsmiljørepræsentant Per Koch samt teamleder Henning Vestergaard (foto).

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference 2022 - Dato

MIA har fastlagt datoen for næste års arbejdsmiljøkonference i Herning Kongrescenter.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ud for onsdag den 23. november 2022.

PERMA - Skab en positiv arbejdskultur

Arbejdsmiljøkonferencens dobbelte indlægsholder, erhvervspsykolog Henrik Leslye har de senest år haft tæt kontakt til mange arbejdsmiljørepræsentanter fra mejeribranchen.

På konferencen synliggjorde han det organisatoriske fokus på trivsel og et langt – og positivt – arbejdsliv. Henrik Lesley samlede kort op på principperne bag PERMA – og gennemgik samtidigt en række iagttagelser efter mødet med knap 350 mejeriansatte på trivselsuddannelser de seneste år. Træn hjernen og hinanden til at fokusere på alt det, der fungerer i stedet for det modsatte. Det vokser man af – og man får en positiv spiral, forklarede erhvervspsykolog og kursusholder Henrik Leslye.

Ifølge Leslye er udgangspunktet for en velfungerende arbejdsplads er PERMA-teorien (Positive følelser – Engagement – Relationer – Mening – At lykkes), som er helt fundamentale faktorer for trivsel. Udfordringen er, hvordan man skaber en arbejdsplads, hvor medarbejderne har denne oplevelse. Og man kan faktisk træne sin hjerne til at blive bedre til at forstørre alle de positive oplevelser – ganske enkelt ved at fokusere på disse.

Test jeres PERMA

Gratis rådgivning om kemi – kontakt JobLife

Fra den 1. september har virksomheder i mejeribranchen kunnet tilbydes gratis rådgivning til arbejdet med kemi. Der kan vælges én pakke per site.

Hvis jeres virksomhed har behov for rådgivning om kemi i 2022, så kontakt allerede nu JobLife og få lagt en plan.

Tilbud til virksomhedsnære indsatser inddelt i pakker er på områderne:

 1. Kendskab til regler – Mærkning og sikkerhedsdatablade
 2. Overblik over kemiske produkter - oprydning og bortskaffelse
 3. STOP – Substitution (inkl. KRAN), Tekniske hjælpemidler, Organisatoriske forhold, Personlige værnemidler
 4. Kemisk risikovurdering
 5. Instruktion og oplæring
 6. Rengøring – skumudlægning
 7. Reparations- og vedligehold
 8. Opbevaring, oplag, affald
 9. Vådt arbejde
 10. Personlige værnemidler

Kontakt til rådgivningen foregår pr. 1. september 2021 på følgende måde:

 1. Kontakt JobLife v/ Gitte Lindhard, Seniorkonsulent, Cand.scient. Biolog,  på M: +45 30 10 96 94, E: gli@joblife.dk  
 2. JobLife afklarer i samarbejde med virksomheden, hvilken pakke der skal aktiveres/igangsættes
 3. Der laves som opstart en Baseline 1/survey med den person, der har det daglige arbejde med styring af kemi og/eller QHSE, EHS mm.
 4. Virksomheden får pakken
 5. Baseline 2/survey. Der laves en evaluering af indsatsen.

MIA har valgt, at JobLife som den arbejdsmiljøfaglige leverandør i forhold til tilbud om at få sparring og rådgivning angående kemindsatsen i mejeribranchen og hermed de kemipakker, der udbydes.

Kemivideoer

Der er udarbejdet 6 kemifilm på mejerivirksomheder der bl.a. skal understøtte instruktion og oplæring på det kemiske område, disse er:

1. Kemiaffald – herunder sortering, mærkning og opbevaring.
2. Skumudlægning – herunder værnemidler og ventilation
3. Vedligehold – herunder fokus på svejsning og øvrig kemi (det vilkår at medarbejderne skal have kendskab til alt kemi på et mejeri)
4. Værnemidler – handsker, åndedrætsværn, briller og tøj
5. Mærkningen på farestiketterne og oplysninger om sikkerhedsdata-blade
6. Opbevaring (indendørs og udendørs) og håndteringer

Se mere

Ny vejledning om kemisk arbejdsmiljø i industrien

Arbejdet med kemiske produkter og processer, medfører hvert år arbejdsulykker og erhvervssygdomme i industrien, som kunne have været undgået.

Vejledningen anviser en række metoder og værktøjer, der kan understøtte industrivirksomheders arbejde med det kemiske arbejdsmiljø. Derudover indeholder vejledningen flowdiagrammer, eksempler for inspiration og faktabokse for uddybning.

AT-vejledning

Materialer om arbejdsmiljø i mejeriindustrien

Få branchespecifik viden og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet på vores portal. www.baujordtilbord.dk. Her kan du se mere om arbejdsmiljøkonferencen 2021, faktaark, værktøjer, vejledninger, videoer mm.

Se mere

Kurser og uddannelse

Arbejdsmiljøuddannelsen – Mejeriindustrien

Hvorfor tage dette kursus?

Når der i en virksomhed er 10 ansatte, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering ske omkring en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et sammenhængende forløb på 2 + 2 dage, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.

Afholdelsesdage

2022

14. - 15. marts + 11. april samt 12. april

16. - 17. maj + 13. juni samt 14. juni

5. - 6. september + 3. oktober samt 4. oktober

7. - 8. november + 28. november samt 29. november

Læs og tilmeld her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.