Nyhedsbrev 6 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

08. 06 2010

           
 
 
 
 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010

Sekretariatet skal venligst erindre direktører, mejerichefer, ledelse, sikkerhedsledere, sikkerhedsudvalg og sikkerhedsorganisationer i mejeriindustrien om tilmelding til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010

Fremtidens arbejdsmiljøorganisering

torsdag den 9. september 2010 kl. 08.30 – 16.45 på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund.

Omkring programmet henvises til nyhedsbrev nr. 5 udsendt 25. marts 2010.

Samtidig henledes opmærksomheden på, at

- Ny lovgivning på organisering af arbejdsmiljøet nu er vedtaget i Folketinget og træder i kraft fra 1. oktober 2010

- Regeludvalget under Arbejdsmiljørådet er i gang med udformning af bekendtgørelser om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

- Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg er sideløbende i fuld gang med at se nærmere på indhold til den fremtidige arbejdsmiljøuddannelse inden for branchen.

Tilmelding kan foretages online her eller på fax: 3311 8953. Husk at opgive deltagernavne. Hurtig tilmelding tilrådes. Sidste frist for tilmelding er 20. august 2010.

   
           
   

Kampagnen Syg med job

Kampagnen "SYG MED JOB - sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden" udspringer af trepartsaftalen om sygefravær, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i efteråret 2008 og er den store offentlige informationskampagne om sygefravær.

Grundtanken i hele sygefraværsaftalen er, at sygemeldte ikke skal overlades til sig selv, men skal have hjælp til at holde sig aktiv og fastholde fokus på, hvad de kan trods deres sygdom. Det kræver en ny holdning til sygdom og arbejde, så syge ikke pr. automatik sygemeldes på fuld tid.

Kampagnen henvender sig bredt til befolkningen og skal være med til at bryde tabuer om sygdom og arbejde.

Målet er, at det bliver almindeligt kendt og bredt accepteret, at det for mange langvarigt syge vil være en fordel at bevare tilknytningen til arbejdspladsen eller vende tilbage så hurtigt som muligt.

På baggrund af kampagnens formål er der formuleret et hovedbudskab, som er godkendt af de involverede parter:

"Sygdom er en alvorlig sag, og vi kan alle blive ramt. Men vidste du, at mange langvarigt syge gerne vil fortsætte på jobbet - og godt kan? Måske med tilpassede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Man kan nemlig godt have en masse at byde på, selv om man er syg. Aktivitet og kontakt til kolleger og arbejdsplads kan faktisk være afgørende, når det gælder den syges muligheder for at vende tilbage".

Beskæftigelsesministeriet står bag kampagnen sammen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og parterne i sygefraværsaftalen:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Landsorganisationen i Danmark (LO), FTF, Akademikernes Centralorganisation (AC), Lederne, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA), Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

   

 

   

Mød kampagnebilen

Efterårsturen kører rundt fra mandag den 13. september til fredag den 1. oktober 2010 og besøger virksomheder. Kampagnen vil meget gerne høre fra dig, hvis din arbejdsplads kunne tænke sig at få besøg af kampagnebilen.

Download køreplanen og se om og hvornår, den kommer til din by.

     
           
   

Forebyggelse af arbejdsulykker (02.06.19)

Fra 1. juli 2010 skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker digitalt via EASY. I den forbindelse bliver det muligt at få adgang til et digitalt forebyggelsesredskab, EASY Forebyggelse. Arbejdstilsynet, der står bag EASY Forebyggelse, håber, at redskabet vil være med til at nedbringe antallet af arbejdsulykker og sygedage samt forbedre virksomhedernes bundlinjer. EASY Forebyggelse er gratis og skræddersyet til de fleste brancher.

Hvert år bliver der i gennemsnit anmeldt over 45.000 arbejdsulykker i Danmark. I mejeriindustrien, jordbruget og slagteribranchen bliver der i gennemsnit hvert år anmeldt 2.994 arbejdsulykker. De anmeldte arbejdsulykker medfører i gennemsnit 9 dødsfald og 253 ulykker såsom amputationer og knoglebrud.

EASY Forebyggelse hjælper virksomheden med hurtigt at undersøge arbejdsulykken, finde årsagen, udarbejde en handlingsplan og orientere medarbejderne, så en lignende ulykke ikke sker igen. Da ikke alle brancher har de samme udfordringer, er EASY Forebyggelse baseret på branchespecifik viden fra de 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR), så forebyggelsesindsatsen passer til de fleste typer virksomheder.

For de mejerier, der har erfaringer med og har anvendt EASY i længere tid, er der dog begrænset nyt at hente.

Læs mere på www.easy-forebyggelse.dk og www.online-at.dk

   

 

           
   

2 nye initiativer om mobning på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har for nylig lanceret to nye initiativer om mobning på arbejdspladsen - en hotline og en elektronisk klageadgang. De findes på www.at.dk/temaer/mobning og er målrettet virksomheder, pårørende og ansatte.

     
           
    Projekt "Håndtering af kemikalier på ideal-mejeriet"

Som omtalt i nyhedsbrevet 11. februar 2010 fandt MIA, at udvikling af en plakat og folder om ny mærkning og fareklassificering af kemikalier ikke kan stå alene. Med baggrund i mange kemiulykker i mejeriindustrien nedsatte MIA derfor en arbejdsgruppe af praktikere, der fik til opgave at kvalificere kravene til den arbejdsmiljørådgiver, der skulle have opgaven at udvikle slides omkring opbevaring, håndtering, dosering, ventilation, vedligehold og tilgængelighed af værnemidler mv. ved arbejde med kemiske stoffer. Opgaven blev herefter sendt i udbud, og her vandt Alectia opgaven.

Arbejdet er nu i fuld gang og forventes afleveret til MIA primo august 2010. Det er herefter tanken, at slideshow og en plakat, der skal vise såvel de gode som dårlige eksempler på håndtering af kemikalier, vil kunne anvendes i sikkerhedsorganisationerne og i mejeriindustriens arbejdsmiljøuddannelser. 

   

 

           
   

Nye ideer og behov efterlyses

MIA skal opfordre mejeriledere og sikkerhedsledere til at aflevere forslag til sekretariatet, hvis man skulle have registreret behov for nye initiativer på arbejdsmiljøområdet.

Send forslag