Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

20. juni 2019

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference - 2019

 
Mejerindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MA) har hermed fornøjelsen at udsende invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference – 2019
 
”Hold fast i arbejdsglæden, når kulturen ændres”
 
Torsdag den 21. november 2019 kl. 08.00 – 16.15 i Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning.

Det gode arbejdsmiljø er omdrejningspunktet, når 600 arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk, ledere/chefer og andre nøglepersoner mødes til den årlige konference i Herning Kongrescenter, som afvikles for 11. gang. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) har denne gang valgt at fokusere på sammenhængen mellem arbejdsglæde og forandringskultur

Konferencen sætter fokus på:
  • Arbejdsglæde og trivsel betaler sig – både for mennesker og for bundlinjen – men hvordan? Få en håndfuld enkle og effektive redskaber med i værktøjskassen, som er til at omsætte i praksis.
  • Psykologisk bæredygtighed – når præstation og trivsel går hånd i hånd.   
  • Hvordan kan vi forstå sammenhængene mellem trivsel og præstationer, så pres ikke medfører overbelastning og træthed men tværtimod udløser gode oplevelser og effektive arbejdsgange.
  • Hvilke forudsætninger for et godt arbejdsliv og engagerede medarbejdere er væsentlige for at skabe markante resultater med arbejdsglæden som brændstof.
  • Hvad er vigtigt at sætte fokus på, hvis arbejdsglæden og trivslen skal fastholdes og udvikles, når kulturen ændres på arbejdspladsen
  • Hvordan kan AMO arbejde med arbejdsglæde og trivsel så det giver værdi i praksis.
  • Inspiration og erfaringer fra virksomheder, der har igangsat tiltag, der understøtter arbejdsglæde og trivsel, samtidig med nye krav til omstilling, effektivisering og kulturforandringer.
Konferencens form vil tage afsæt i en række spændende oplægsholdere, herunder erhvervspsykolog, forsker samt ledelsespraktiker, som hver har deres vinkel på dagens tema. Endvidere flere mejerivirksomheder, som fortæller om deres praktiske erfaringer med at fastholde og skabe arbejdsglæde i en forandringskultur. 
Det skal også fremhæves, at kåring af Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2019 finder sted under konferencen.
 
Ligesom tidligere år opkræves et deltagergebyr. I år er deltagergebyret kr. 800,- pr. deltager.
 
 
 
Husk at opgive titel, deltagernavne og driftsenhed. Hurtig tilmelding tilrådes. 
 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 8. november 2019. Herefter udsendes faktura.

Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2019

Prisen tildeles en arbejdsmiljøgruppe (1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsleder) ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats. Stor eller lille som har betydning for arbejdsmiljøet.

Formålet er at give et skulderklap til en arbejdsmiljøgruppe, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæle og rollemodeller på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere om kriterierne for at kandidere til prisen – 2019, tilmeldingsfrist, offentliggørelse af vinderen m.m. forneden.

Tilmeldingsfristen udløber fredag den 28. oktober 2019, og vinderne kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference den 21. november 2019.

Læs mere

Uddannelser 2019

Arbejdsmiljøuddannelsen 2019

2. - 3. september + 26. september + 10. oktober

4. - 5. november + 25. november + 12. december

Afholdes på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.

Læs om uddannelsen og find tilmeldingsblanket her

 

Ergonomiambassadør-uddannelsen i 2019
 
I 2019 afvikles ergonomiambassadør-uddannelsen:
2. - 3. oktober + 5. november på Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, 7000 Fredericia 
 
Deltagergebyr - medlemmer - Kr. 2.550 ex. moms 
 
Læs nærmere om ergonomiambassadøruddannelsen her. Her findes også tilmeldingsblanket
 
Uddannelsen kan også afvikles virksomhedsinternt.

Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen

MIA udbyder den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden- styrk trivslen” med det formål, at arbejdsmiljøgrupperne kan tilegne sig den nyeste viden inden for psykologi og organisationsudvikling til gavn for deres virke og opgaver i hverdagen. 

Kurser resten af 2019:

26. - 27. august med opfølgningsdag den 24. september (Hornstrup Kursuscenter)  
1. - 2. oktober med opfølgningsdag den 5. november (Hornstrup Kursuscenter)

Se nærmere forneden. Her findes også tilmeldingsblanket.

Deltagerafgiften er i 2019 for deltagere, der er ansat på virksomheder, der er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, kr. 2.950 ekskl. moms pr. deltager, hvilket dækker undervisning, undervisningsmaterialer, kost og logi. 

Uddannelsen afholdes på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

Læs mere

Videresend nyhedsbrev

Du kan selvfølgelig stadig videresende MIA nyhedsbrevet til gode kolleger, som du mener kunne være interesserede i nyheder fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg. De tilmelder sig nederst i dette nyhedsbrev.​

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.