Nyhedsbrev 7 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

17. 09 2010

         
 
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference ”Fremtidens arbejdsmiljøorganisering” den 9. september 2010 på Hotel Legoland
 
Arbejdsmiljøkonferencen løb af stabelen den 9. september 2010 med deltagelse af 220 repræsentanter fra mejeriindustrien og arbejdsmarkedets parter.
 
Samtlige indlægsholderes power-point præsentationer blev lagt på MIA´s hjemmeside www.barjordtilbord.dk på konferencedagen, så de var tilgængelige når man kom hjem.
 
På konferencen blev afholdt workshops. De var opdelt i 2 blokke:
 
Workshop 1. Organisering – nye muligheder, der satte fokus på nye muligheder for organisering af arbejdsmiljøarbejdet efter 1. oktober 2010.
 
Workshop 2. Vejen til en årsplan, der satte fokus på at give deltagerne inspiration til at formulere deres vision og strategi for et godt og attraktivt arbejdsmiljø og inspiration til den proces og drøftelse, de skal have derhjemme, når årsplanen skal udarbejdes.
 
Opsamling fra de to workshops ligger nu også på hjemmesiden.
 
MIA vil gerne benytte lejligheden til at sige deltagerne tak for det store engagement og håber, at alle har oplevet dagen udbytterig.
 
MIA går nu i gang med at gennemgå evalueringsskemaerne, der er et vigtigt værktøj for at sikre kvaliteten af MIA´s arbejde. Evalueringen vil give MIA en værdifuld tilbagemelding om:
  • Hvordan den enkelte har oplevet konferencen, niveauet, udbyttet, de fysiske rammer og hvad der rører sig af arbejdsmiljømæssige udfordringer og temaer, som kan indgå i MIA´s mål og strategier for, hvor fokus skal lægges fremadrettet
  • Kendskabet til MIA – herunder om de projekter, der har været sat i værk, har skabt overblik og indsigt, stof til eftertanke og redskaber, der kan bruges umiddelbart i den praktiske hverdag.
Nye regler for organisering af arbejdsmiljø på virksomhederne
Fra den 1. oktober 2010 vil virksomhederne inden for nogle enkle rammer selv beslutte, hvordan deres arbejdsmiljøorganisation (tidligere sikkerhedsorganisation) skal bygges op og hvor mange medlemmer, den skal have.
 
Arbejdstilsynet vil være klar med materiale om de nye regler på sin hjemmeside www.at.dk fra den 1. oktober 2010.
 
Blandt materialer vil man kunne finde:
  • Nyt tema på hjemmesiden om AMO
  • Guide til gennemførelse af arbejdsmiljødrøftelse
  • Ny bekendtgørelse
  • Ny bekendtgørelse om Arbejdsmiljøuddannelserne
  • Kvalitetsprocedurer for kontrol af AMO.

     
 
 
 

Projekt "Kemi på idealmejeriet"

Som omtalt senest i nyhedsbrevet 8. juni 2010 fandt MIA, at udvikling af en plakat og folder om ny mærkning og fareklassificering af kemikalier ikke kunne stå alene. 

Med baggrund i mange kemiulykker i mejeriindustrien nedsatte MIA derfor en arbejdsgruppe af virksomhedsrepræsentanter, der fik til opgave at kvalificere kravene til den arbejdsmiljørådgiver, der skulle have opgaven at udvikle slides omkring kemikalier på mejerierne, opbevaring, håndteringer, værnemidler, reparation og vedligehold, ventilation, mærkning og emballering, sikkerhedsdatablade, instruktion og tilsyn samt affald og bortskaffelse.


Opgaven blev herefter sendt i udbud, og her vandt Alectia People opgaven. Arbejdet er nu tilendebragt og har udkrystalliseret sig i et slideshow og en plakat, der viser eksempler på håndtering af kemi på idealmejeriet.

Det er tanken, at slideshowet kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen og i MIA´s arbejdsmiljøuddannelser. Opmærksomheden henledes på, at pdf-udgaven af slideshowet gør det muligt at springe direkte til det fokusområde, man ønsker ved et klik på linkéne.

De virksomheder, der deltog i MIA´s branchearbejdsmiljøkonference den 9. september 2010, har fået plakaten udleveret.

Se slideshow her

Se plakat her.

MIA vil benytte lejligheden til at sige virksomhedsrepræsentanterne en stor tak for den værdifulde viden, indsigt og erfaring, de bidrog med undervejs i processen. Det bliver en arbejdsform og udviklingsmetode, som MIA også fremtidigt vil gøre brug af, hvor det findes hensigtsmæssigt.