Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

21. august 2019

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference - 2019

 
 
 
Arbejdsmiljøkonferencen 2019 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference afholdes den 21. november 2019 under temaet ’Hold fast i arbejdsglæden, når kulturen ændres’. Her mødes mejeriindustriens arbejdsmiljøentusiaster og beslutningstagere i virksomhederne, hvor de fleste mejerier deltager med hele arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøkonferencen afholdes, som sidste år, i Herning Kongrescenter.

Se meget mere om indhold og tilmelding

Læs mere

Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2019

Det er nu igen tid til at indsende kandidatforslag til konkurrencen om prisen som Årets Arbejdsmiljøgruppe i mejeribranchen – 2019. 

Formålet er dels at give et skulderklap til en arbejdsmiljøgruppe, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæle og rollemodeller på arbejdsmiljøområdet, dels at give MIA et godt overblik over hvilke temaer og indsatsområder, der i særlig grad optager arbejdsmiljøorganisationerne.

Prisen tildeles en arbejdsmiljøgruppe (1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsleder) ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats. Stor eller lille som har betydning for arbejdsmiljøet.

Tilmeldingsfristen udløber fredag den 4. oktober 2019, og vinderne kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference den 21. november 2019.

Læs mere om kriterierne for at kandidere til prisen – 2019, tilmeldingsfrist, offentliggørelse af vinderen m.m.

Læs mere

Uddannelser 2019

Arbejdsmiljøuddannelsen
  • 2. - 3. september + 26. september + 10. oktober 2019
  • 4. - 5. november + 25. november + 12. december 2019
  • 2. - 3. marts + 30. marts + 31. marts 2020
  • 11. - 12. maj + 8. - 9. juni 2020
  • 7. - 8. september + 5. - 6. oktober 2020 
  • 2. - 3. november + 30. november + 1. december 2020 

Tilmelding her 

Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen 
 
MIA udbyder den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden styrk trivslen” med det formål, at arbejdsmiljøgrupperne kan tilegne sig den nyeste viden inden for psykologi og organisationsudvikling til gavn for deres virke og opgaver i hverdagen.
 
Målgruppen for kurset er arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder). Uddannelsens forløb og indhold er planlagt efter, at arbejdsmiljøgrupperne kan tilegne sig den nyeste viden og værktøjer inden for arbejdsglæde og trivsel til gavn for de opgaver, arbejdsmiljøgruppen har i hverdagen.
 
Det er derfor afgørende for kursusforløbet - og udbytte af kurset - at der ved tilmeldingen sikres, at både AMR og leder fra arbejdsmiljøgruppen deltager.
 
 

Indhold og tilmelding

Andet aktuelt arbejdsmiljø

Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger ophæves.
 
Fra den 1. juli 2019 skal virksomhederne ikke længere udarbejde de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer. 
 
Når kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger bliver ophævet, vil der i stedet blive sat øget fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.
 
Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det erfaringsmæssigt i mange situationer er manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et materielt arbejdsmiljøproblem.
 
samt
 
 
Nye retningslinjer for krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 
Arbejdstilsynet kan fra d. 15. marts 2019 træffe afgørelse om alle typer af krænkende handlinger, der udgør en helbredsmæssig risiko for de ansatte. Tidligere var det kun muligt at skride ind, hvis der var tale om systematisk mobning, herunder seksuel chikane.
 
Få mere viden gennem Arbejdstilsynets vejledning:
 
samt
hvad der er ændret her
 
At-vejledningen handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere. 

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.