Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

9. oktober 2019

Nyhedsbrev fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference - 2019

 
 
 
Arbejdsmiljøkonferencen 2019 

Vil I have viden, værktøjer, god praksis samt netværke med jeres kolleger i mejeribranchen, så tilmeld jer Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference der afholdes den 21. november 2019 under temaet ’Hold fast i arbejdsglæden, når kulturen ændres’. Her mødes mejeriindustriens arbejdsmiljøentusiaster og beslutningstagere i virksomhederne, hvor de fleste mejerier deltager med hele arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøkonferencen afholdes, som sidste år, i Herning Kongrescenter.

Se meget mere om indhold og tilmelding

Læs mere

Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2019

Vil I dele en god historie eller indsats som jeres kolleger i mejeribranchen kan lade sig inspirere af, så indsend en kort beskrivelse og vær med i konkurrencen om prisen som Årets Arbejdsmiljøgruppe i mejeribranchen 2019. 

Skriv til Stig Erichsen, sekretær for Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) på ster@di.dk  eller ring på 52 13 23 23 for spørgsmål mm. 

Tilmeldingsfristen udløber fredag den 25. oktober 2019, og vinderne kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference den 21. november 2019.

Prisen tildeles en arbejdsmiljøgruppe (1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsleder) ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats. Stor eller lille som har betydning for arbejdsmiljøet.

Formålet er dels at give et skulderklap til en arbejdsmiljøgruppe, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være gode rollemodeller på arbejdsmiljøområdet, dels at give MIA et godt overblik over hvilke temaer og indsatsområder, der i særlig grad optager arbejdsmiljøorganisationerne.

Læs mere om kriterierne for at kandidere til prisen – 2019, tilmeldingsfrist, offentliggørelse af vinderen m.m.

Læs mere

Uddannelser 2019

Arbejdsmiljøuddannelsen
  • 4. - 5. november + 25. november + 12. december 2019 (2 ledige pladser)
  • 2. - 3. marts + 30. marts + 31. marts 2020
  • 11. - 12. maj + 8. - 9. juni 2020
  • 7. - 8. september + 5. - 6. oktober 2020 
  • 2. - 3. november + 30. november + 1. december 2020 

Tilmelding her 

Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen 
 
MIA udbyder den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden styrk trivslen” med det formål, at arbejdsmiljøgrupperne kan tilegne sig den nyeste viden inden for psykologi og organisationsudvikling til gavn for deres virke og opgaver i hverdagen.
Målgruppen for kurset er arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder). Uddannelsens forløb og indhold er planlagt efter, at arbejdsmiljøgrupperne kan tilegne sig den nyeste viden og værktøjer inden for arbejdsglæde og trivsel til gavn for de opgaver, arbejdsmiljøgruppen har i hverdagen.
Det er derfor afgørende for kursusforløbet - og udbytte af kurset - at der ved tilmeldingen sikres, at både AMR og leder fra arbejdsmiljøgruppen deltager.
 

Indhold og tilmelding

Andet aktuelt arbejdsmiljø

Hudlidelser og Arbejdsmiljø 
Hver tredje anerkendte arbejdsskade er en hudlidelse. Ny kampagne ”På med handsken” har over to år sat fokus på problemet og de relativt enkle løsninger.
Se mere her 
 
Seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen
Ny kampagne ”Hvor går grænsen” sætter fokus på seksuel chikane. Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har udviklet et dialogværktøj, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.
Se mere her 

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.