Nyhedsbrev 9 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

28. 12 2010

         
 
 
 

Aktiviteter i regi i MIA i 2011

MIA gennemførte for nylig et strategiseminar med baggrundsviden om at midlerne til MIAs aktiviteter ville blive reduceret med ca. 50 % i forbindelse med finanslovens vedtagelse for 2011. Det har betydet, at MIA har måttet foretage en skarp prioritering af de fremadrettede opgaver i 2011 og samtidig set sig nødsaget til at sætte planlagte aktiviteter på stand by.


Undervejs deltog ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra mejerierne og gav deres refleksioner, ønsker og behov i forhold til MIA.


Virksomhedsrepræsentanterne fremhævede:

 • MIA skal være tovholder i forhold til videndeling om arbejdsmiljø, og i den sammenhæng blev stillet spørgsmål ved måden at formidle viden på. Kunne der tænkes andre formidlingsformer end nyhedsbreve?

 • Hjælp til ensartede retningslinjer for EGA, tunge løft

 • Psykisk arbejdsmiljø og behov for input til arbejdet med ”det hele menneske”

 • Grænsen mellem det professionelle og det personlige rum

 • Sygefraværssamtaler behov for flere guidelines

 • Synliggørelse af resultater fra mejerierne på arbejdsmiljøområdet – såvel gode som mindre gode. Mange mejerier opnår i dagligdagen resultater og erfaringer, der kunne være nyttige for andre at kende og måske implementere, men de når ofte ikke uden for matriklen

 • Struktur i forhold til rolle – opgaver – ansvar i arbejdsmiljøorganisationen

 • Behov for at sætte fokus på kommunikation – og i den forbindelse behov for at få afstemt forventningerne til hinanden.


MIA´s vision, mål og strategier er i forhold til det fremadrettede arbejde blevet tilpasset den nye virkelighed - klik her

Prioritering af de fremadrettede opgaver i 2011.


Aktiviteter/beslutninger:

 • Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at afdække mulighederne for udvikling af en mere synlig hjemmeside og nyhedsbrev

 • Der udvikles en folder om roller – opgaver – ansvar i forhold til arbejdsmiljøindsatsen. Folderen forventes at kunne udsendes i marts 2011

 • Der planlægges og gennemføres en ny branchearbejdsmiljøkonference i 2011. Datoen er samtidig fastlagt til at finde sted onsdag den 23. november 2011 på Hotel Legoland. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

 • Der sættes midler af til et ergonomi-projekt under arbejdstitlen ”Pas på din krop”. Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe, der har defineret opgavens omfang. Så snart 2011-midlerne til MIA frigives i det nye år, vil opgaven blive sendt i udbud. Projektet forventes afsluttet i løbet af efteråret 2011

 • 3 projekter, der var planlagt sat i værk straks fra det nye år, er sat på stand by. Det drejer sig om projekterne:

  "Arbejdsmiljø/sikkerhed og LEAN"
  ”Få større overskud i hverdagen”
  ”Håndtering af vedligeholdelse”

 • Endelig drøftedes på baggrund af de mange tilbagemeldinger fra branchearbejdsmiljøkonferencen den 9. september 2010 på Hotel Legoland hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang i forhold til den supplerende uddannelse på 1 ½ dag og 2 dage. Overordnet blev beslutningen, at for samtlige tema-dage skal uddannelsen rettes mod såvel ledelse som medarbejdersiden, ligesom undervisningen skal være case-baseret. Der forventes snarest sat et udviklingsarbejde i gang med følgende overskrifter

  - Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
  Kommunikation og formidling af arbejdsmiljøarbejdet
  Konflikthåndtering.


Der sigtes efter, at tema-dagene vil kunne udbydes i løbet af foråret 2011 som halve eller hele dage. Dagene vil blive omtalt nærmere i et nyhedsbrev, når konkret indhold og datoer foreligger.