APV for jordbruget - APVnet

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udviklet et APV værktøj (APVnet), målrettet de fire grønne områder; Landbrug, Skovbrug, Anlægsgartnere samt Gartneri og planteskole. APVnet er et hjælpeværktøj til gennemførelse af den lovpligtige arbejdsmpladsvurdering.

Gå til APVnet her 

 

APV for anlægsgartnere - Download branchevejledning her.

 

APV for gartneri og planteskole - Download branchevejledning her.

APV for landbrug - Download branchevejledning her.

 

APV for skovbrug - Download branchevejledning her.
 

APV Spillet om psykisk arbejdsmiljø

BAR Jord til Bord har udviklet et spil om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan vi hver især trives med vores arbejde, vores kolleger og vores ledelse.

Spillet består af 22 kort med udsagn, som man ved har betydning for trivslen.

Udskriv APV Spillet og klip de udsagn ud der er relevant for jer.

 

APV spillet i udskriftsvenligt format.