Udgivelse

Gravid med Job

Hjemmesiden Gravid med job er under revision.

Gravidmedjob.dk er målrettet: gravide, læger/jordmødre og arbejdsgivere:


· Den gravide kan læse, om hvad hun skal være opmærksom på, hvad der er normale smerter, hvordan arbejdsmiljøet kan tilpasses så det ikke skader fosteret, osv.


· Arbejdsgiveren kan læse mere om arbejdsmiljølovens regler og få information om hvordan man indfører en graviditetspolitik på arbejdspladsen.


· Læger/jordemødre kan læse om love, arbejdsmiljøregler og forhold som en læge/jordemoder skal være opmærksom på i forbindelse med arbejdsmiljø og graviditet.


Find branche giver adgang til en oversigt med branchespecifik information om arbejdsmiljø for gravide.
Der findes her en oversigt over de særlige forhold og risici som måtte gøre sig gældende i de forskellige brancher.


Folderen ”Gravid med job” kan downloades


 

Andet materiale

Gravides og ammendes arbejdsmiljø
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe


Hjemmesiden www.gravidigartneri.dk
 

Hormonforstyrrende stoffer i væksthuse og gartnerier

https://amid.dk/brancher/landbrug-skovbrug-og-fiskeri/viden-om/hormonforstyrrende-stoffer-i-vaeksthuse-og-gartnerier/ 

Anlægsarbejde - Arbejdsmiljøvejviser
https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-01-anlaegsarbejde

Landbrug, skovbrug og fiskeri - Arbejdsmiljøvejviser
https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-18-landbrug-skovbrug-og-fiskeri