Udvalg

Mejeriindustriens Arbejdsmiljø-udvalg (MIA) beskæftiger sig med arbejdsmiljøspørgsmål indenfor mejeriindustrien. MIA er ligeligt sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiverforeningen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, DMF, NNF, 3F, HK, El og Metal.

Udvalgets formål er bl.a. at bistå branchens virksomheder ved løsning af arbejdsmiljø-spørgsmål samt udføre opgaver i henhold til vedtægten for BAR Jord til Bord. I samarbejde med branchens virksomheder udvikler vi værktøjer til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Har du input til os, er du velkommen til at kontakte os.

 

Udvalget udgiver efter behov branchevejledninger inden for mejeriindustrien - det er dog oftest andre former for udgivelser, der udarbejdes.

Se f.eks. branchevejledning Håndbog om Zoonoser - om hvordan sygdomme, som kan smitte fra dyr til mennesker, undgås. Download håndbog her.

 

Her findes bl.a. artikler, overheads samt andet materiale fra udvalgets projekter.

 

Arbejdsmiljøværktøjer til mejeriindustrien kan være DVD/videoer eller hjemmesider om udvalgte emner.