Branchevejledninger for mejeriindustrien

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation:

Der er udsendt en pjece der har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætte fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet. Se pjecen her

 

Arbejdsmiljøvejvisere for mejeriindustrien:

Nærings- og nydelsesmidler nr. 20. Se her

Andre relevante arbejdsmiljøvejvisere:

Kontorarbejde - se nr. 17 om kontor. Se her

Kantine - se nr. 28 om restauranter og barer. Se her

Rengøring - se nr. 27 om rengøring. Se her

Vedligeholdelse af maskiner og udstyr - se nr. 8 om installation og reparation af maskiner og udstyr. Se her

Lager- og terminalarbejde - se nr. 5 om engros. Se her

Chauffører - se nr. 29 om transport af gods. Se her

Arbejde i kontrollaboratorier - se nr. 36 om universiteter og forskning. Se her

 

Håndbog om zoonoser

- om hvordan sygdomme, som kan smitte fra dyr til mennesker undgås. Download håndbog her

Faktaark

Faktaark om arbejdsmiljø

Ergonomi

Nedenstående materiale indeholder information omkring ergonomiske forhold i forbindelse med udførelsen af forskellige arbejdsopgaver på mejerierne.

Du kan finde information om Ensidigt gentaget arbejde, Skærmarbejde, Arbejdsstillinger, Arbejdspladsens indretning, Træk og skub og Tunge løft.

Filmene indeholder gode ergonomiske råd og forslag til yderligere tiltag. Filmene findes i 2 versioner, en med speak og en med undertekster. Filmen med speak kan anvendes i forbindelse med undervisning og instruktion og oplæring. Filmen med undertekster kan vises på skærme rundt om på mejerierne.

Faktaark indeholder detajleret information omkring regler, god ergonomisk praksis og henvisninger til yderligere oplysninger.

Underfaktaark indeholder gode ergonomiske råd og forslag til yderligere tiltag og kan anvendes som plakater.

Faktaark om ergonomiske forhold


 

Film om Arbejdsstillinger - se her

 
Film om Arbejdsstillinger - med undertekster - se her
 
Fakta om Arbejdsstillinger. Se her 
 
Underfaktaark om Arbejdsstillinger. Se her
 
Film om Ensidigt gentaget arbejde - se her
 
Film om Ensidigt gentaget arbejde - med undertekster - se her
 
Fakta om Ensidigt gentaget arbejde. Se her 
 
Underfaktaark om Ensidigt gentaget arbejde. Se her
 

Film om Skærmarbejde - se her

 
Film om Skærmarbejde - med undertekster - se her
 
Fakta om Skærmarbejde. Se her 
 
Underfaktaark om Skærmarbejde. Se her
 
 

Film om arbejdspladsens indretning. Se her

Film om arbejdspladsens indretning - med undertekster - se her

Fakta om arbejdspladsens indretning. Se her

Underfaktaark om arbejdspladsens indretning. Se her

Film om træk og skub - se her

Film om træk og skub - med undertekster - se her

Fakta om træk og skub. Se her

Underfaktaark om træk og skub - se her

Film om tunge løft - se her

Film om tunge løft - med undertekster - se her

Fakta om tunge løft. Se her

Underfaktaark om tunge løft - se her

Faktaark om psykiske forhold

Faktaark om ulykker

Faktaark om fysiske forhold

Faktaark om kemiske forhold

Faktaark om generelle forhold