Branchevejledninger for mejeriindustrien

 

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation:

 

Der er udsendt en pjece der har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætte fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet. Se pjecen her

 

Arbejdsmiljøvejvisere for mejeriindustrien:

 

Nærings- og nydelsesmidler nr. 20. Se her

 

 

Andre relevante arbejdsmiljøvejvisere:

 

Kontorarbejde - se nr. 17 om kontor. Se her

 

Kantine - se nr. 28 om restauranter og barer. Se her

 

Rengøring - se nr. 27 om rengøring. Se her

 

Vedligeholdelse af maskiner og udstyr - se nr. 8 om installation og reparation af maskiner og udstyr. Se her

 

Lager- og terminalarbejde - se nr. 5 om engros. Se her

 

Chauffører - se nr. 29 om transport af gods. Se her

 

Arbejde i kontrollaboratorier - se nr. 36 om universiteter og forskning. Se her

 

 

Håndbog om zoonoser

 

- om hvordan sygdomme, som kan smitte fra dyr til mennesker undgås. Download håndbog her

 

Faktaark

 

Udskriv alle faktaark som er listet op neden under - under opdatering.

 

 

Faktaark om arbejdsmiljø:

 

Faktaark om arbejdsmiljø. Se her

 

 

Faktaark om ergonomiske forhold:

 

Fakta om arbejdspladsens indretning. Se her

 

Fakta om træk og skub. Se her

 

Fakta om tunge løft. Se her

 

 

Nedenstående materiale indeholder information omkring ergonomiske forhold i forbindelse med udførelsen af forskellige arbejdsopgaver på mejerierne.

 

Du kan finde information om Ensidigt gentaget arbejde, Skærmarbejde, Arbejdsstillinger, Arbejdspladsens indretning, Træk og skub og Tunge løft.

 

Filmene indeholder gode ergonomiske råd og forslag til yderligere tiltag. Filmene findes i 2 versioner, en med speak og en med undertekster. Filmen med speak kan anvendes i forbindelse med undervisning og instruktion og oplæring. Filmen med undertekster kan vises på skærme rundt om på mejerierne.

 

Faktaark indeholder detajleret information omkring regler, god ergonomisk praksis og henvisninger til yderligere oplysninger.

 

Underfaktaark indeholder gode ergonomiske råd og forslag til yderligere tiltag og kan anvendes som plakater.

 

 

 

Film om Arbejdsstillinger - se her

 
Film om Arbejdsstillinger - med undertekster - se her
 
Fakta om Arbejdsstillinger. Se her 
 
Underfaktaark om Arbejdsstillinger. Se her
 

 

 

Film om Ensidigt gentaget arbejde - se her
 
Film om Ensidigt gentaget arbejde - med undertekster - se her
 
Fakta om Ensidigt gentaget arbejde. Se her 
 
Underfaktaark om Ensidigt gentaget arbejde. Se her
 

 

 

 

Film om Skærmarbejde - se her

 
Film om Skærmarbejde - med undertekster - se her
 
Fakta om Skærmarbejde. Se her 
 
Underfaktaark om Skærmarbejde. Se her
 
 

 

Film om arbejdspladsens indretning. Se her

 

Film om arbejdspladsens indretning - med undertekster - se her

 

Fakta om arbejdspladsens indretning. Se her

 

Underfaktaark om arbejdspladsens indretning. Se her

 

 

Film om træk og skub - se her

 

Film om træk og skub - med undertekster - se her

 

Fakta om træk og skub. Se her

 

Underfaktaark om træk og skub - se her

 

 

Film om tunge løft - se her

 

Film om tunge løft - med undertekster - se her

 

Fakta om tunge løft. Se her

 

Underfaktaark om tunge løft - se her

 

 

 

 

Faktaark om psykiske forhold:

 

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering. Se her

 

Fakta om mobning. Se her

 

Fakta om psykisk arbejdsmiljø. Se her

 

Fakta om samarbejde. Se her

 

Fakta om stress. Se her

 

Fakta om sygefravær. Se her

 

Udskriv alle faktaark inden for dette område - under opdatering

 

 

Faktaark om ulykker:

 

Fakta om el-sikkerhed. Se her

 

Fakta om ulykker. Se her

 

Udskriv alle faktaark inden for dette område - under opdatering

 

 

Faktaark om fysiske forhold:

 

Fakta om arbejde i tanke. Se her

 

Fakta om arbejde i højden. Se her

 

Fakta om akustik. Se her

 

Fakta om belysning. Se her

 

Fakta om el-sikkerhed. Se her

 

Fakta om indeklima. Se her

 

Fakta om intern færdsel. Se her

 

Fakta om inventar og udstyr-, løfte-, hejse- og transportredskaber. Se her

 

Fakta om inventar og udstyr - stiger. Se her

 

Fakta om maskiner. Se her

 

Fakta om støj. Se her

 

Fakta om temperaturer. Se her

 

Udskriv alle faktaark inden for dette område - under opdatering

 

 

Faktaark om kemiske forhold:

 

Fakta om ATEX/eksplosionsfare. Se her

 

Fakta om hud. Se her

 

Fakta om mikroorganismer. Se her

 

Fakta om røg og støv. Se her

 

Fakta om stoffer og materialer. Se her

 

Udskriv alle faktaark inden for dette område - under opdatering

 

 

Faktaark om generelle forhold:

 

Fakta om arbejdspladsvurdering - APV. Se her

 

Fakta om alenearbejde. Se her

 

Fakta om gravide medarbejdere. Se her

 

Fakta om nyansatte. Se her

 

Fakta om unge. Se her

 

Udskriv alle faktaark inden for dette område - under opdatering