Gasbrænding af ukrudt

 

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med Orbicon, Arbejdsmiljø Øst udarbejdet en branchevejledning samt tjekliste for at forbedre arbejdsmiljøet, når der arbejdes med gasbrænding af ukrudt. Branchevejledningen er især relevant fo beskæftigede i anlægsgartnerbranchen.

Læs hele vejledningen her.

 

Endvidere er der til leverandører af materiel til ukrudtsbekæmpelse med gas udarbejdet anbefalinger som leverandøren kan medtage i sin brugsanvisning.

Vejledningen er udarbejdet som en tjekliste, der kan læses her.