Nyheds arkiv

 

   

09-12-2015

Kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

 
Branchevejledningen "Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer" giver på en kortfattet og overskuelig måde oplysninger om de forskell

16-09-2015

Kursus om APVnet

 
Der udbydes ½-dags kursus om ArbejdsPladsVurdering (APV), den 2. oktober 2015 kl. 9.30-13.00 hos Lyngby Landbrugsskole, Ledreborg Alle 50, 4000 Roskil

13-08-2015

Sikkert arbejde i højden

 
Branchevejledningen ”Sikkert arbejde i højden” sætter fokus på, hvordan beskæftigede i landbruget kan tilrettelægge og udføre arbejde i højden på en s

01-06-2015

Sikkerhed ved arbejde med gylle

 
Vejledningen skal oplyse landmænd og ansatte om hvilket fokus, der skal være på arbejdsmiljøet i og omkring gyllesystemer, tanke og pumpebrønde. Læs v

12-03-2015

MRSA 398 i svinebesætninger - russisk udgave

 
MRSA 398 er en resistent stafylokok bakterie, der findes i nogle svinebesætninger, og som kan smitte fra dyr til mennesker. Derfor skal der tages forh

11-03-2015

Arbejdsmiljø i svinestalde

 
Branchevejledning som indeholder viden om indånding af organisk støv og endotoxin under arbejde i landbruget. Læs her

12-01-2015

Hygiejneregler for besøgende i svinestalde

 
Statens Serum Instituts Rådgivningstjeneste for MRSA i husdyr udarbejdet "HYGIEJNEREGLER for besøgende i SVINESTALDE". Læs mere her.

28-11-2014

Løft sikkerheden

 
Mejeriindustrien ønsker at sætte fokus på de tunge løftsituationer, der er typiske inden for mejeribranchen. Læs videre her

28-11-2014

Din adfærd - vores fremtid

 
Mejeriindustrien ønsker at sætte fokus på hvordan din adfærd og handling påvirker kollegerne og trivslen. Læs videre her

26-09-2014

MRSA 398 i svinebesætninger - engelsk udgave

 
MRSA 398 er en resistent stafylokok bakterie, der findes i nogle svinebesætninger, og som kan smitte fra dyr til mennesker. Derfor skal der tages forh

22-04-2014

Høst af kål på den gammeldags facon

 
Høst af kål er hårdt for kroppen, da det foregår som manuelt arbejde. Derfor skal arbejdsgiverne sørge for oplæring og instruktion af medarbejderne i

29-01-2014

APVnet

 
APVnet til landbrug, skovbrug, anlægsgartneri samt gartneri og planteskole.   Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udviklet et APV værktøj (APVnet

02-12-2013

Det sunde fællesskab - travl eller stresset?

 
Stress udgør en væsentlig samfundsmæssig udfordring. Læs hvorfor her

24-06-2013

Arbejdsmiljø i værksteder

 
Der sker ofte ulykker og nærved-ulykker under reparation og service på maskiner i jordbruget. Hvert år skades flere personer alvorligt, og dødsulykker

08-03-2013

Re-entry

 
Branchevejledning om foranstaltninger ved arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier findes nu på engelsk og fransk. Se her

27-02-2013

Transport og færdsel på landbrug

 
Der er udarbejdet en vejledning om transport og færdsel på landbrugsejendomme. Læs her

15-11-2012

Vejledning om højtryksrensning

 
Der er udsendt vejledning vedr. højtryksrensning. Læs mere her

22-10-2012

Selvskovning og sankning

 
Der sker hvert år alt for mange skader, ulykker mv. i forbindelse med sankning og selvskovning i de danske skove. Læs videre her

19-09-2012

Helbredskontrol til medarbejdere på natarbejde i mejeriindustrien

 
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg har udgivet en pjece om helbredskontrol til medarbejdere på natarbejde i mejeriindustrien. Læs mere her

28-08-2012

Nye sikkerhedshåndbøger

 
BAR Jord til Bord har udgivet nye Sikkerhedshåndbøger for: Landbrug og maskinstationer, Skovbruget og Gartnerier og planteskoler.   Find dem under "

15-08-2012

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

 
Manglende overholdelse af regler om lovpligtige eftersyn af udstyr og maskiner - se mere her

17-07-2012

Branchevejledning for håndtering af halmballer

 
Vejledningen beskriver en række praktiske løsninger, der kan øge sikkerheden ved arbejdet med halmballer. Læs mere her

29-02-2012

Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere

 
Sikkerhedshåndbogen er en brancherettet opslagsbog, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler. Se mere her

10-01-2012

Arbejdsmiljøarbejdet - hvordan gribes det an

 
  Vejledningen omhandler regler om organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø. Se mere her

30-11-2011

Pas på din krop (ergonomiske belastninger)

 
60 % af de anmeldte erhvervssygdomme i mejeriindustrien er i forhold til muskel- og skeletsygdomme. Se mere her

20-10-2011

Arrangementer om ulykker i landbruget

 
Som led i en større kampagne om "Ulykker på landet", vil Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord i samarbejde med Videncentret for Landbrug, i vinterha

30-09-2011

Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget

 
BAR Jord til Bord har revideret vejledningen. Vejledningen giver bl.a. et godt indblik i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Læs mere her  

19-08-2011

Re-entry

 
  Revideret "Branchevejledning om foranstaltninger ved arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier".   Læs mere her

04-07-2011

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner

 
BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning om "Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner". Læs mere her.

24-05-2011

Vejledning om MRSA 398 i svinebesætninger

 
BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning om MRSA 398 i svinebesætninger. Læs mere her

31-03-2011

Højtryksrensning i landbruget - Sådan undgår du skader!

 
  BAR Jord til Bord har udgivet vejledning om højtryksrensning i landbruget. Læs mere her

28-03-2011

Automatiske maskiner i svinebruget

 
  BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning, hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske maskiner til svinebr

28-03-2011

Automatiske maskiner i kvægbruget

 
  BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning, hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske maskiner til kvægbru

25-01-2011

Automatiske maskiner i gartneribruget

 
  BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning, hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske  maskiner til gartne

22-12-2010

Arbejdsmiljøuddannelser 2011

 
  Der er stadigvæk ledige pladser på kurset i januar/februar på Dalum Landbrugsskole.   Gør brug af de grønne arbejdsmiljøuddannelser. Fra 1. oktob

28-09-2010

Beskyttelse mod MRSA

 
Arbejdstilsynet anbefaler, at man på virksomheder, der har en svinebesætning smittet med MRSA, følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer til forebyggel

23-09-2010

Personlige værnemidler

 
BAR Jord til Bord har revideret udgaver af vejledningerne for personlige værnemidler vedr. sprøjtning.   Personlige værnemidler findes under "Jordbr

31-05-2010

Tunge løft i jordbruget

 
BAR Jord til Bord har udgivet vejledningen "Tunge løft i jordbruget" med tilhørende elektronisk katalog.   Vejledningen indeholder arbejdsbeskrivels

04-03-2010

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier

 
Vejledningen er revideret og der er bl.a. sket ændringer på det ergonomiske område. Vejledningen omhandler gravides forhold til arbejdsmiljøet i gartn

27-01-2010

Anlægsgartnere - bliv i faget

 
Anlægsgartnere - bliv i faget   Alle inden for anlægsgartnerfaget har en interesse i at sikre et godt arbejdsmiljø. Det er med til at løse en af fag

08-01-2010

Ugens ulykke sætter spot på ulykker i landbruget

 
"Ugens ulykke" sætter spot på ulykker i landbruget   Landbruget vil knække ulykkeskurven med en ny kampagne, der hver uge præsenterer en aktuel arbe

30-09-2009

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen

 
Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen   Rapporten "Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen" er en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for ansatte, der er

28-09-2009

APV Spillet om psykisk arbejdsmiljø

 
APV Spillet om psykisk arbejdsmiljø   BAR Jord til Bord har udviklet et spil om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Psykisk arbejdsmiljø handler om, hv

26-08-2009

Sikker kørsel med frontmonterede redskaber

 
Traktorer med frontmonterede redskaber kan være farlige i trafikken. Derfor har Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg fået udarbejdet en pjece i samarbejde m

19-08-2009

Børn og unges arbejde i jordbruget

 
Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har revideret "Branchevejledningen om børn og unges arbejde i jordbruget". Vejledningen gennemgår tilladte eller forbud

28-07-2009

Holdningsbearbejdelse skal bane vejen for yderligere fald i arbejdsulykker på mejerierne

 
Der har ikke været den ønskede nedgang i antallet af arbejdsskader på mejerierne. Derfor sættes der frem over på arbejdsmiljøuddannelsen ekstra fokus

03-07-2009

www.stojidetgronne.dk

 
Hjemmesiden "Støj i det grønne" omfatter håndførte og kørende maskiner, der anvendes inden for skovbrug, anlægsgartnerområdet og på kirkegårde.   På

03-07-2009

Fakta om arbejdsrelateret kræft

 
Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har større risiko for læbekræft end andre danske lønmodtagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens

23-04-2009

www.ungmedjob.dk

 
www.ungmedjob.dk   Portalen www.ungmedjob.dk skal være med til at sikre børn og unge et godt og sikkert arbejdsmiljø. På hjemmesiden kan børn og

23-03-2009

Retningslinjer for anvendelse af hormonforstyrrende stoffer i væksthus

 
Nye retningslinjer for anvendelse af hormonforstyrrende stoffer i væksthus   Der er kommet nye anbefalede retningslinjer fra Miljøstyrelsen om anven

16-12-2008

Den grønne bus

 
Den grønne bus   Sikkerheden kommer ikke af sig selv - den kommer kørende! Den Grønne Sikkerhedsbus kører fra december 2008 til september 2009. Læs

05-12-2008

Se alle oplæg fra arbejdsmiljøkonferencen den 25. november 2008

 
Branchekonference i mejeriindustrien den 25. november 2008.   Se alle præsentationerne fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalgs branchekonference h

20-11-2008

Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

 
Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt   Der er udkommet en ny og revideret udgave om sikkerhed og arbejdsmiljø ved pro

20-11-2008

Arbejdsmiljøprisen 2008

 
Arbejdsmiljøprisen 2008 Virksomheder under BAR Jord til Bords område modtog igen i år flere priser ved den årlige uddeling af Arbejdsmiljøprisen, som

23-10-2008

Analyse af anlægsgartneres afgang fra faget

 
Selvom anlægsgartnerfaget er populært og har stor søgning, holder mange beskæftigede i branchen op igen, når de bliver over 40 år. Det er et problem,

21-08-2008

Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

 
Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med Orbicon, Arbejdsmiljø Øst udarbejdet en branchevejledning samt tjekliste for at forbedre arbejdsmi

19-06-2008

Svejsning i anlægsgartneri

 
Anlægsgartnere samt ansatte, som udfører svejseopgaver, skal have kendskab til arbejdsmiljø ved svejsning. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbej

22-05-2008

Systematisk arbejdsmiljøarbejde i skovbruget

 
Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt udarbejdet værktøjer skræddersyet til skovbruget, bl.a. er der materia

25-04-2008

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg og svin

 
Arbejdet med dyr er årsag til mange ulykker i landbruget. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har derfor udarbejdet 2 pjecer med gode råd til håndtering af

01-04-2008

Arbejdsmiljø og arbejde med store dyr

 
Arbejdsmiljø og arbejde med store dyr Arbejde med store dyr er årsager til mange arbejdsskader i landbruget. Derfor har Jordbrugets Arbejdsmiljøudval

17-03-2008

Svejsning i landbruget

 
Vejledning om arbejdsmiljø ved svejsning i landbruget   Selvstændige landmænd, som ikke har ansatte, er ikke omfattet af krav om 8 timers svejsekurs

12-03-2008

Helkropsvibrationer

 
Helkropsvibrationer   Tre nye vejledninger om helkropsvibrationer i landbrug, skovbrug og anlægsgartneri er udarbejdet. Vejledningerne indeholder bl

12-02-2008

Godt Arbejde

 
Læse mere om Godt Arbejde www.godtarbejde.dk og www.stopklynkeriet.nu

04-12-2007

Arbejdsmiljøprisen 2007

 
BAR Jord til Bord løb med to af tre priser på Arbejdsmiljødagen 2007. Danish Crown i kategorien Arbejdsulykker og Tomatgartneriet Alfred Pedersen & Sø

01-10-2007

Sikkerhedskampagne 2007

 
Sikkerhedskampagne 2007 Sikkerhedskampagnen er afsluttet pr. 1. oktober, og der har været mange deltagere i konkurrencen til sikkerhedskampagnen. Læs

11-09-2007

Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler

 
Ved produktion af kartofler er der en række arbejdsmiljømæssige forhold, som kan være problematiske i arbejdsmiljøet for de beskæftigede. I samarbejd

15-08-2007

Sikkerhedskampagne 2007

 
 Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord lancerer i sensommeren en storstilet landsdækkende kampagne, for at højne sikkerheden i landbruget.      

30-05-2007

Håndbog om Zoonoser

 
- om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås I forbindelse med forarbejdning af og omgang med dyr kan der være risiko for overf

24-05-2007

Arbejdsulykker/ arbejdsbetingede lidelser i kødindustrien

 
Hvis I er interesseret i at sammenligne egen virksomheds ulykker/arbejdsbetingede lidelser med hele branchen, så indtast egne tal for ulykker/lidelser

05-04-2007

Den sikre side

 
En guide til arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse på mindre og mellemstore virksomheder. Bestil introduktionspjece om de fem værktøjer påEn guid

14-03-2006

Sikkerhedsbussen

 
Med landbrugets sikkerhedsbus tilbydes alle bedrifter et sikkerhedstjek, som udføres af specialuddannede konsulenter og omfatter: Formelle kra

01-01-2006

Reviderede sikkerhedshåndbøger

 
Håndbøgerne er udarbejdet som opslagsbøger, der på en let tilgængelig og brancherettet måde giver overblik over de arbejdsmiljømæssige regler, der er

01-01-2006

Helkropsvibrationer

 
BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet en rapport om helkropsvibrationer inden for brancherne: landbrug, skovbrug og anlægsg

01-01-2006

UPS! - Ulykker på Sdr. Borup

 
Kødindustrien har med projektet "Nul ulykker og Trivsel" på Tulip i Sdr. Borup sat fokus på at mindske antallet af ulykker. Formålet med projektet er

01-01-2006

Bevar mig vel!

 
"Bevar mig vel!" - er et interaktivt og dialogskabende værktøj, hvor nye medarbejdere på en enkel og motiverende måde lærer, hvordan de undgår arbejds

23-12-2005

Psykisk Arbejdsmiljø

 
BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har gennemført en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø inden for brancherne landbrug, skov

19-12-2005

Der er skimmelsvampe i flis!

 
Når anlægsgartnere og maskinførere arbejder med flis, kan skimmelsvampe udgøre en sundhedsrisiko. Få mere mere viden om Flis og Skimmelsvampe, sygdo

13-12-2005

Arbejdsmiljøpris

 
Støj i landbruget hedder det projekt, som BAR Jord til Bord, har gennemført og som den 12. december 2005 vandt den europæiske arbejdsmiljøpris. H

05-07-2005

Stop støj i landbruget

 
BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har stået for udviklingen af en hjemmeside, hvor landmændene kan måle deres daglige støjbelastning.

28-06-2005

Forandring fryder

 
Arbejdsmiljørådet har sammen med en række branchearbejdsmiljøråd herunder BAR Jord til Bord produceret en pjece og en række debatfilm, der sætter foku

25-05-2005

Under åben himmel

 
En undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i brancherne: landbrug, skovbrug og anlægsgartneri.   Rapporten indeholder resultaterne af en størr

06-04-2005

Udvikling i fællesskab

 
Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg ønskede at undersøge hvorvidt et relativt lavt sygefravær, et lavt antal strejker og lav personalegennemstrømni

02-03-2005

Gode råd - til unge, nyansatte og lærlinge

 
Pjecen indeholder gode råd og øvelser og er tænkt som et supplement til den introduktion, sikkerhedsgrupperne i slagteribranchen allerede foretage

05-01-2005

3 Branchevejledninger om håndtering

 
Branchevejledninger for "Håndholdt hækklipper", Håndskubbet plæneklipper", og "Håndtering af belægningssten" Håndholdt hækklipper, retter fokus

09-07-2004

Få styr på arbejdsmiljøet

 
APV og SiO er de populære forkortelser for henholdsvis: "Arbejdspladsvurdering" og "Sikkerhedsorganisation". To meget væsentlige elementer i arbejdsmi

28-04-2004

Ledelse i fællesskab

 
Parksektionen i Gentofte Kommune har praktiseret "Ledelse i fællesskab". En unik historie, hvor en tillidsrepræsentant med energi og entusiasme er gåe

05-04-2004

Pjece om støj i landbruget

 
Pjecen "Støj i landbruget - er det et problem?" indeholder en kort gennemgang af de støjbelastninger, der er målt i landbruget. De grundlæggende beg

31-03-2004

Støj i Landbruget

 
Rapporten om "Støj i landbruget - en eksempelsamling" indeholder eksempler på støjbelastninger ved typiske arbejdsfunktioner og giver den enkelte land