Landbrugskampagne 2017

Fokus på - dyrkning af korn

Fokusområder

BAR-vejledninger

Fare for fald, gliden og snublen, fx i stalde og vaskehaller.  Udendørs – fx ved udgange, på trapper, pga. rod eller ved gylletank.

Arbejdsmiljø i værksteder

Ulykkesfare ved maskiner, fx klemning ved bevægelige dele på markmaskiner, og skæreskader ved brug af kædesav, vinkelsliber eller rundsav.

Faktaark om vinkelslibning

Faktaark om brug af motorsav

Faktaark om tilkobling af redskaber

Faktaark om montering af nye knive

Løft af sække med gødning og korn og løft af folieruller.

Tunge løft i Jordbruget (Løft af sække op til 25 kg)

Løft, træk og skub af hjul til traktorer.

Tunge løft i Jordbruget (Af- og påmontering af tvillingehjul)

Fare for hudproblemer ved vådt arbejde, fx ved rengøring af maskiner, håndtering af kemikalier som fx bekæmpelsesmidler og andet vådt arbejde, hvor der anvendes beskyttelseshandsker.

Højtryksrensning i landbruget