Landbrugskampagne 2017

 

Fokus på - Avl af malkekvæg

Fokusområde KVÆG

Link til BAR-vejledninger

Ulykkesfare ved håndtering af kvæg
fx ved flytning i stald, malkning og indfangning.

Se film om hvordan man kan flytte kvæg rigtigt og enkelt - uden at komme til skade.

Håndtering af kvæg

Nr. 2 Faktaark om indfangning af kvæg

Nr. 13 Faktaark om færdsel blandt dyr

Nr. 21 Faktaark om håndtering af køer

Nr. 24 Faktaark om håndtering af ny kælvede køer
Håndtering af store dyr - kvæg
 

Se filmen med danske undertekster.

Se filmen med engelske undertekster.

Fare for klemning af hænder mv. i bevægelige dele på maskiner
fx roeskærer, snitter, såmaskine eller kornmølle.

Nr. 25 Faktaark om betjening af maskiner

Fare for klemning af hænder og fødder ved af- og tilkobling til traktor
fx af vogn, snitter, skærebord.

Nr. 38 Faktaark om tilkobling af redskaber

Fare for fald fra stige
fx ved surring af vogn eller ved rengøring.

Sikkert arbejde i højden

Fare for fald fra højden
fx gennem hul i halmloft, tag, ned fra silo eller fra foderstak.

Sikkert arbejde i højden

Indendørs silo … (faktaark)

Løft af sække ved foderblanding.

Hjemmesiden: www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Tunge-Loeft

Tunge løft i Jordbruget (Løft af sække på op til 25 kg)

Løft, træk og bæring af kalve (levende og døde).

Hjemmesiden: www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Tunge-Loeft

Tunge løft i Jordbruget (Håndtering af tilskadekomne og døde dyr)

Tunge løft i Jordbruget (Løft af dyr under bjærgning)

Paspåkroppen.dk (Kalvehytter)

Arbejdsstillinger og -bevægelser med armene i og over
skulderhøjde ved malkning fra malkegrav.

Paspåkroppen.dk (Malkning)

Automatiske maskiner

Fare for hudproblemer ved vådt arbejde,
fx ved malkning, rengøring af malkemaskiner og andet udstyr samt andet vådt arbejde, hvor der anvendes beskyttelseshandsker.

Højtryksrensning i landbruget