Faktaark

ADR-uddannelsesbevis ved transport af farligt gods

Hvis der transporteres farligt gods ad offentlig vej, er der en række regler der skal overholdes som har indflydelse på, om der kræves et ADR-uddannelsesbevis. Overholdes disse regler ikke kan det betyde store bøder, både for den der bliver stoppet og arbejdsgiveren.

Definition af farligt gods

Farligt gods er en fælles-betegnelse for stoffer og genstande, som kan forår­sage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

Det kan f.eks. være fyrværkeri, ammunition, gas­flasker, benzin, dieselolie, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre, tøris og lithiumbatterier.

Faktaark revideret 4. maj 2021:

Landbrug

Anlægsgartner

Gartnerier og planteskoler

Skovbruget