Branchevejledning

Arbejde i champignongartnerier

Branchevejledning om arbejde i champignongartnerier


Vejledningen gennemgår kravene til den fysiske indretning af champignongartnerier samt hvordan arbejdet skal organiseres. Der er forslag til, hvordan man kan variere arbejdet, så plukkearbejdet højst udgør halvdelen af en fuldtids arbejdsdag. Desuden gennemgås arbejdspladsvurdering.
Oktober 2002, 20 s.

Netudgaven indeholder en - pr. oktober 2015 - opdateret liste over henvisninger til love, bekendtgørelser, At-vejledninger, -ansvisninger og -meddelelser mv.

Download