Udgivelse

Arbejdsmiljø - vigtigt, besværligt el. ligegyldigt?

Et forløb om holdninger og adfærd på et mejeri hvis formål var at skabe viden og opmærksomhed omkring arbejdsmiljø - 2009.

Præsentation af Rødkærsbro-undersøgelsens resultater

En holdningsundersøgelse blandt alle ansatte til arbejdsmiljø som emne - 2009. Se her

Præsentation af Christiansfeld-undersøgelsens resultater

Tilsvarende holdningsundersøgelse som på Rødkærsbro blev gennemført på Christiansfeld Mejericenter for at se om resultaterne på et større mejeri var "identiske" med Rødkærsbro - 2009. Se her

Se Power Point præsentation her

Se artikel i Arbejdsmiljøbladet om Rødkærsbro her

Se temabrev - Sikkerhedskultur Rødkærsbro her