Faktaark

Beredskab ved brand i motorkøretøj

Antændelse fra motorkøretøjer sker typisk via gnister eller varme udstødningsrør, der antænder halm eller strøelse. Fjern derfor støv og olie, specielt omkring batterier. Og forlad ikke motorkøretøjer i nærheden af halm.

Download