Faktaark

DIESELudstødning

Faktaarket om dieseludstødning er en del af serien om kræftfremkaldende stoffer.

I EU viser skøn at der er næsten 4.700 årligt tilfælde af lungekræft og mere end 4.200 dødsfald, der alle er forbundet med usættelse for dieseludstødningsgasser.

På linket nedenfor finder du andre kemikalier som kan være kræftfremkaldende. Klik på linket nedenfor og vælg derefter et af faktaarkene i højre side, derefter vælger du sprog.

https://roadmaponcarcinogens.eu/facts/fact-overview/

De deltagende organisationer i projektet er:

  • Det østrigske forbundsministerium for arbejdsmarkedsanliggender
  • BUSINESSEUROPE  (europæiske arbejdsgivere)
  • Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
  • Europa-Kommissionen
  • Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation
  • Det nederlandske social- og beskæftigelsesministerium