Udgivelse

Gør fravær til nærvær

På gartnerområdet har vi undersøgt omfang af fravær og årsager til fravær for ansatte og medarbejder på væksthusgartnerier i Århus Amt. Resultaterne foreligger i rapporten "Gør fravær til nærvær". Der er endvidere udarbejdet en lille pjece med samme titel.