Faktaark

Håndtering af dødt hjortevildt

Håndtering af dødt hjortevildt indebærer løft og flytning af vildt, som er blevet skudt eller fundet dødt, og som derefter skal fragtes til opskæring eller destruktion.

Se faktaark om Håndtering af dødt hjortevildt her.