Faktaark

Høst af kål på den gammeldags facon

Høst af kål er hårdt for kroppen, da det foregår som manuelt arbejde. Derfor skal arbejdsgiverne sørge for oplæring og instruktion af medarbejderne i korrekt arbejdsteknik. Desuden skal man have fokus på variation i arbejdet og regelmæssige pauser bør indgå. Den bedste forebyggelse af skader opnås ved tilstrækkelig instruktion, variation og passende pauser i arbejdet. Download faktaark her.