Faktaark

Kortlægning af risiko for kræft

Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAU Jord til Bord

Rapporten beskriver en kortlægning af risikoen for hver af 52 kræftsygdomme, 1970-2003, blandt personer der har været ansat indenfor BAU Jord til Bord (landbrug, gartneri, skovbrug, anlægsgartneri, slagterier, mejerier og lignende) i Danmark i perioden siden 1964.

Formålet er især at give et overblik over kræftmønstret blandt ansatte indenfor området i Danmark, herunder om udviklingstendenser og uudforskede problemstillinger. Resultaterne er således tænkt som en del af et redskab til at prioritere indsatsen mod arbejdsbetinget kræft.

BAU Jord til Bord har på baggrund af rapporten, udarbejdet 4 faktaark med gode råd for

ansatte i skovbruget

ansatte i landbruget

ansatte på gartnerier og planteskoler

ansatte i anlægsgartneri