Coronavirus

Ny Covid-19 Task Force

Tiltag mod smittespredning af Covid-19 på arbejdspladser

Beskæftigelsesministeren har meldt det klart ud: Det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at der ikke spredes Covid-19 på arbejdspladserne, og Arbejdstilsynet er allerede i gang med at føre kontrol.

Det betyder også, at organisationerne i de grønne erhverv nu – med hjælp fra de relevante myndigheder - går sammen for at bistå virksomheder og deres medarbejdere med hurtig hjælp til at finde de gode løsninger, der skal forhindre smittespredning.

Der er derfor etableret en ”Covid-19 Task Force” for de grønne brancher med deltagelse af Landbrug & Fødevarer, SEGES, 3F, GLS-A, Statens Seruminstitut og Arbejdstilsynet. En task force, som kan tage stilling til løsninger, der skal forhindre coronasmitte og som kan opsamle viden om gode løsninger, som virksomheder allerede har iværksat – og videreformidle disse i et ”ide-katalog”, som løbende udvikles. Fx. senest med en "Corona-arbejdspakke" som indeholder ideer til hvordan man inkluderer udenlandsk arbejdskraft i de tiltage der foregår ifm. Corona.

Produktionen i de grønne brancher er karakteriseret ved mange forskellige arbejdsopgaver, sæsonarbejde, skiftende medarbejdere (sæsonarbejdskraft) og udenlandsk arbejdskraft. Forhold, som betyder, at der ofte eller løbende skal tages stilling til håndtering af forskellige opgaver og gives mere kommunikation, når det gælder håndtering og begrænsning af coronasmitte. Forhold som den nye Covid-19 Task Force skal bidrage til bliver løst ved at samle viden i et ”ide-katalog” målrettet brancherne.

Virksomheder, som søger inspiration til gode løsninger, kan finde viden på arbejdsmiljøportalen www.baujordtilbord.dk . Virksomheder har også mulighed for at give input til gode ideer og løsninger, som allerede er taget i anvendelse i praksis og som andre virksomheder kan få gavn af. 

Derudover findes information om håndtering af covid-19 på arbejdspladserne også på de respektive organisationers hjemmesider:

Arbejdstilsynet:

https://www.at.dk/coronasider/coronasmitte-det-groenne-omraade/ 

https://www.at.dk/spoergsmaal-svar/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

https://www.at.dk/coronasider/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/

https://www.at.dk/nyheder/2020/04/arbejdstilsynet-oeger-og-maalretter-tilsynsindsatsen/ 

Grønne områder

GLS-A:

https://www.gls-a.dk/begraensning-af-coronasmitte-paa-arbejdspladserne/

Kontaktperson: HR- og arbejdsmiljøchef Anne Marie Hagelskjær Smit tlf. 8740 3400

3F:

https://www.3f.dk/faa-hjaelp/coronavirus

Kontaktperson: Miljø- og arbejdsmiljøpolitisk konsulent Jesper Lund Larsen tlf. 8892 1012

Landbrug og Fødevarer og SEGES:

https://www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus/Sider/Startside.aspx

Kontaktpersoner: Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino, L&F/ SEGES, mobil 2133 7730

Erhvervspolitisk konsulent Benedicte Gjerding Dahlberg L&F, mobil 2849 2610

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om:

Alt om sygdommen Covid-19

Sådan smitter ny coronavirus