Udgivelse

Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær i mejeriindustrien

Formål: At gøre mejerierne i stand til selv at analysere, identificere samt intervenere det psykiske arbejdsmiljø for derved at opnå et lavere sygefravær, fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft, større trivsel swamt arbejdsglæde - 2004.

Se pjecen her