Udgivelse

Psykisk arbejdsmiljø - Under åben himmel

En undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i brancherne: landbrug, skovbrug og anlægsgartneri.


Rapporten indeholder resultaterne af en større spørgeskemaundersøgelse blandt beskæftigede i de 3 brancher. Bl.a. kan man læse hvor tilfredse de beskæftigede inden for brancherne er med deres arbejde, og hvor der skal sættes ind hvis det skal blive endnu bedre. Hvilke kvaliteter ved arbejdet der gør, at man vælger et arbejde indenfor brancherne og hvordan indflydelses- og udviklingsmulighederne opleves af medarbejderne.


Undersøgelsen er baseret på Arbejdsmiljøinstituttets "mellemlange" spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø, suppleret med enkelte branchespørgsmål.


Maj 2005

Rapporten "Under åben himmel" - en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen er der udarbejdet 3 pjecer om det psykiske arbejdsmiljø: 

"Under åben himmel - psykisk arbejdsmiljø i landbrug

"Under åben himmel - psykisk arbejdsmiljø i skovbrug"

"Under åben himmel - psykisk arbejdsmiljø i anlægsgartneri"