Branchevejledning

Re-entry

Branchevejledning om foranstaltninger ved arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier.

 

Vejledningen giver en kort beskrivelse af, hvilke forholdsregler man skal tage, når man arbejder i væksthuse med pesticidbehandlede planter. Således, at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Se vejledningen her.     Engelsk version her.     Fransk version her.     Bulgarsk version her.

Kampagne 2018 - 2019

Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien

Eksponering for skadelige stoffer på arbejdspladsen er forbundet med akutte og langsigtede sundhedsproblemer, herunder:

  • luftvejssygdomme (f.eks. astma, rhinitis, asbestose og silikose)
  • skade på indre organer, herunder hjernen og nervesystemet
  • hudirritation og hudsygdomme
  • erhvervsbetinget kræft (f.eks. leukæmi, lungekræft, mesoteliom og næsehulekræft)

Læs mere om kampagnen her.

 

Brug også hjemmesiden www.gravidigartneri.dk

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense har i samarbjede med BFA Jord til Bord udarbejdet en hjemmeside som vejleder gravide gartneriarbjedere - også online - om brug af værnemidler i forbindelse med over 100 specifikke sprøjtemiddelprodukter.

Besøg hjemmesiden her.