Faktaark

Sikkerhed ved håndtering af køer

Skader efter spark kan være så voldsomme, at de bliver livstruende.
Mindre voldsomme sparkeskader kan fortage sig efter nogle uger, for så senere i livet – når kroppen er ældet – at melde sig som svagheder i skelettet eller i skeletmuskulaturen.

Download